Talotekniikan perustutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Nivala

Tavoite

Opinnot ohjaavat sinua toteuttamaan ihmisten asumiseen vaikuttavia laadukkaita, terveellisiä ja viihtyisiä LVI-järjestelmiä. Talotekniikalla tarkoitetaan kiinteistöihin liittyvää LVI-tekniikkaa (lämpö, vesi, ilmastointi).

Opit ymmärtämään järjestelmien eri rakenteet ja niiden oikean toimivuuden. Keskeisintä opinnoissa on tekemällä oppiminen. Oppilaitoksen erilaiset alan harjoitustyöt antavat mahdollisuuden saavuttaa monipuolisen ammattitaidon.

Putkiasentaja osaa lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hän osaa alan työtehtäviin liittyvät fysiikan perusteet, kuten lämpölaajenemisen sekä äänen liikkumiseen liittyvät lainalaisuudet. Putkiasentaja osaa tehdä rakennuksiin liittyvät vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti.

Talotekniikan osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksessa. LVI-alalla suunnitellaan, asennetaan ja huolletaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita ja -järjestelmiä. Alaan sisältyy yhä enemmän myös säätö- ja automaatiotekniikkaa sekä pienimuotoisia sähköasennuksia.

Missä työskentelisin?

Putkiasentaja on talotekniikan moniosaaja ja erilaisia työympäristöjä on lukemattomia. LVI-alalla arvostetaan hyvää havainnointikykyä, järjestelmällisyyttä, luovuutta ja vuorovaikutustaitoja asiakkaan kanssa. Työpaikkoja on esimerkiksi teollisuuden, kiinteistöhuoltoyhtiöiden, kuntien ja valtioiden palveluksessa sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Putkiasentajaksi voit opiskella Nivalassa.

Opinnoissasi teet vesi-, viemäri- ja lämpöjohtoasennuksia, pesualtaiden ja hanojen asennuksia, kattila-asennuksia, ilmastointikanavien ja venttiilien asennuksia, vesi- ja ilmavirtojen mittaus- ja säätötöitä, putkien hitsaus- ja juotostöitä sekä teräsrakenteiden hitsausta. Opintojen yhteydessä saat suorittaa tulityökortin ja työturvallisuuspassin.


Yhteyshenkilöt

Nivala
Huovari Tomi
koulutuspäällikkö
Puh. +358500385356
tomi.huovari@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Nivala »

HAE TUTKINNON OSIIN

Nivala

Koulutus alkaa:

Koulutus antaa alle 3kg kylmälaiteasentajan pätevyyden. Tämä mahdollistaa mm. ilmalämpöpumppujen ja muiden alle 3kg kylmäainetta sisältävien laitteiden asennus ja huoltotyöt. Tämä koulutus ei anna e3 vastuuhenkilön pätevyyttä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijalla tulee olla alan työpaikka. Tietopuolista osaamista täydennetään oppilaitoksella.

Koulutus sopii alle 3kg kylmäainetta sisältäviä laitteita käsitteleville henkilöille. Koulutuksen suorittaneen on mahdollista anoa Tukesilta kylmälaiteasentajan pätevyystodistusta (e3a).

Opetus on maksuton. Oppimateriaalina käytetään kirjaa Kylmätekniikan perusteet, Kaapola Esko, Hirvelä Aulis, Jokela Matti ja Kianta Jani, kirjan hinta on 32€.

HAE »