Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Koulutuspaikkakunnat: Nivala

Tavoite

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikan alan koulutus tai kokemusta alan työtehtävistä. Koulutus sopii jatko-opinnoiksi esimerkiksi Tieto- ja viestintätekniikan tai Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittaneille. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikka-alan osaamista, mutta alan ammatillinen tutkinto puuttuu. Ohjelmiston suunnittelu -osan suorittanut osaa arvioida asiakkaan tarpeet ja suunnitella käyttöliittymiä, käytettävyyttä, tietorakenteita ja ohjelmistoarkkitehtuurin yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa. Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto -tutkinnon osan suorittanut osaa analysoida spesifikaation ja laatia projektisuunnitelman sekä toteuttaa ja testata ohjelmiston. Palvelin- ja työasematuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittanut osaa hoitaa hankintaprosessin, asentaa laitteiston ja ohjelmistot sekä ylläpitää laitteistoa. Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittanut osaa dokumentoida tietoliikenneverkon, asentaa lähiverkon ja ylläpitää sitä. Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittanut osaa suunnitella tieto- ja viestintäteknisiä palveluja sekä opastaa tai kouluttaa käyttäjiä.

Missä työskentelisin?

Järjestelmä- tai ohjelmistotuotannon asiantuntijat (datanomi) työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. Työ voi liittyä käyttöjärjestelmien, ohjelmistojen, laitetekniikan, oheislaitteiden sekä verkkopalvelimien ja verkon tietoliikennelaitteiden hallintaan tai ohjelmistotuotannon suunnittelu- ja toteutustehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Pakollinen tutkinnon osa - Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yhteensä 120 osp - Ohjelmiston suunnittelu 60 osp - Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto 60 osp - Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen 60 osp - Palvelin- ja työasematuessa toimiminen 60 osp - Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen 60 osp Koulutuksen hinta on 400€

Yhteyshenkilöt

Nivala
Huovari Tomi
koulutuspäällikkö
Puh. 050 038 5356
tomi.huovari@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Nivala »
Nivala »