Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Koulutuspaikkakunnat: Nivala

Tavoite

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikan alan koulutus tai kokemusta alan työtehtävistä. Koulutus sopii jatko-opinnoiksi esimerkiksi Tieto- ja viestintätekniikan tai Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittaneille. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikka-alan osaamista, mutta alan ammatillinen tutkinto puuttuu.

Ohjelmiston suunnittelu -osan suorittanut osaa arvioida asiakkaan tarpeet ja suunnitella käyttöliittymiä, käytettävyyttä, tietorakenteita ja ohjelmistoarkkitehtuurin yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa.

Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto -tutkinnon osan suorittanut osaa analysoida spesifikaation ja laatia projektisuunnitelman sekä toteuttaa ja testata ohjelmiston.

Palvelin- ja työasematuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittanut osaa hoitaa hankintaprosessin, asentaa laitteiston ja ohjelmistot sekä ylläpitää laitteistoa.

Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittanut osaa dokumentoida tietoliikenneverkon, asentaa lähiverkon ja ylläpitää sitä.

Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittanut osaa suunnitella tieto- ja viestintäteknisiä palveluja sekä opastaa tai kouluttaa käyttäjiä.

Missä työskentelisin?

Järjestelmä- tai ohjelmistotuotannon asiantuntijat (datanomi) työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. Työ voi liittyä käyttöjärjestelmien, ohjelmistojen, laitetekniikan, oheislaitteiden sekä verkkopalvelimien ja verkon tietoliikennelaitteiden hallintaan tai ohjelmistotuotannon suunnittelu- ja toteutustehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Pakollinen tutkinnon osa

  • Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yhteensä 120 osp

  • Ohjelmiston suunnittelu 60 osp
  • Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto 60 osp
  • Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen 60 osp
  • Palvelin- ja työasematuessa toimiminen 60 osp
  • Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen 60 osp

Koulutuksen hinta on 300€. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Nivala
Huovari Tomi
koulutuspäällikkö
Puh. 050 038 5356
tomi.huovari@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Nivala »
Toteutus monimuotoisesti. Lähiopetusta 2 päivää/kuukaudessa.