Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Koulutuspaikkakunnat: Nivala

Tavoite

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa vastata palveluprosesseista, jotka kytkeytyvät ohjelmistoihin, järjestelmiin tai tieto- ja viestintätekniikkaan. Hän kykenee mallintamaan ja kehittämään palveluprosesseja sekä toimimaan alan asiantuntijana. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajan osaaminen voi painottua uusien palvelujen kehittämiseen tai uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoon. Tutkinnon suorittaneella on hyvät tiedot alan säädöksistä ja toimintaa koskevista sopimuksista. Hän osaa arvioida toimenpiteiden merkitystä organisaation liiketoiminnan kannalta ja viestiä vuorovaikutteisesti asiantuntija ryhmissä ja asiakkaiden kanssa.

Missä työskentelisin?

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kehittämisessä tai ylläpidossa. Hän voi esimerkiksi vastata järjestelmien teknisten ratkaisujen kehittämisestä tai toimia ohjelmistokehityksen erikoisasiantuntijana. Hänen vastuullaan voi olla myös tiimien tai työryhmien johtaminen. Tutkinnon suorittaneet voivat työllistyä yrityksiin ja organisaatioihin eri toimialoilla, sillä digitalisoitumisen myötä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvat palvelut lisääntyvät kaikilla aloilla.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen pakollisena tutkinnon osana on palveluprosessissa toimiminen 40osp. Valinnaisista tutkinnon osista valitaan yhteensä 140 osaamispisteen edestä opintoja. Valinnaisia tutkinnon osia ovat esimerkiksi projektien hallinnointi, uuden tieto- ja viestintäteknisen palvelun kehittäminen, palvelusopimusten hallinnointi tai palvelun teknisen ratkaisun ylläpito ja kehittäminen.

Koulutuksen hinta on 400 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Nivala
Huovari Tomi
koulutuspäällikkö
Puh. +358500385356
tomi.huovari@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Nivala »