Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Koulutuspaikkakunnat: Haapajärvi, Oulainen

Tavoite

Käytön tukeen erikoistunut datanomi osaa asentaa, testata ja dokumentoida asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden.

Ohjelmistotuotantoon erikoistunut datanomi määrittelee, suunnittelee, toteuttaa ja dokumentoi sovelluksia ja pelejä pc-laitteille, älypuhelimille ja tableteille. Datanomi kehittää myös Internet-sovelluksia, niiden selainkäyttöliittymiä ja tietokantoja. Hän tuottaa ja dokumentoi valitulle päätelaitteelle sovelluksia käyttäen eri ohjelmointiympäristöjä. Hän toteuttaa ohjelmiston käyttöliittymän, toimintalogiikan sekä tietokantayhteydet.

Missä työskentelisin?

Datanomi toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen ja palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa.

Liike-elämän tietojenkäsittelytehtävien parista löytyy mielenkiintoisia töitä asentamisesta myyntiin ja markkinointiin sekä kouluttamisesta pienen yrityksen konsultointiin ja www-sivujen tekemiseen. Datanomit työskentelevät atk-tukihenkilöinä, atk-laitteiden ja käytön opastajina ja kouluttajina yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon palveluksessa sekä itsenäisinä alan yrittäjinä. Datanomikoulutus on myös hyvä pohja ohjelmistoalan jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Datanomiksi voit opiskella Haapajärvellä ja Oulaisissa.

Haapajärvellä voit erikoistua ohjelmistotuotantoon ja Oulaisissa käytön tukeen.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
koulutuspäällikkö
Puh. 044 769 2401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Haapajärvi
Heinonen Ilkka
koulutusjohtaja
Puh. 050 517 8230
ilkka.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »
Haapajärvi »