Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

Tekniikan alat

Koulutuspaikkakunnat: Nivala

Tavoite

Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneella hitsauskoordinoijalla on työssä tarvittava hitsausosaaminen ja hän osaa ylläpitää ja kehittää hitsauksen laatujärjestelmää ja varmistaa sen mukaisen toiminnan tuotannossa.

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneella on hyvä tuntemus hitsaustekniikasta ja pätevyystodistuksia kattavasti hitsausprosesseilla puikko, MIG/MAG ja TIG. Hitsaajan pätevyyskokeiden valvonnan ja hyväksynnän tekee Jokiedu Oy:n pätevöintilaitos (täyttää vaatimuksen PED 97/23/EY).

Missä työskentelisin?

Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut hitsauskoodinoija voi toimia hitsauksen laadunvalvonnan tehtävissä ja tuotannossa hitsauksen kehitystehtävissä, kuten hitsauksen esimiestehtävissä tai laadun tarkastajana.

Työpaikkoja on esimerkiksi konepajoilla, telakoilla ja korjaamoilla. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, huolellisuutta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Työympäristö vaihtelee työpaikan toimialan, yrityksen koon ja automaatiotason mukaan.Vastuualueeseen voi kuulua myös yrityksen hitsaushenkilöstön ohjaustehtävät sekä avustaa hitsauskoordinoinnissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on alan ammatillinen peruskoulutus tai hitsaajan ammattitutkinto ja työkokemusta n. 5 vuotta. Aiemmissa tutkinnoissa suoritetut tutkinnon osat hyväksytään soveltuvin osin.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Nivalassa.

Koulutuksen hinta 600 € + erikseen hinnoiteltava IWS-kurssin osuus.

Koulutuksen aloitus sovitaan henkilökohtaisesti.


Yhteyshenkilöt

Nivala
Saarela Jyrki
koulutusjohtaja
Puh. 040 142 8611
jyrki.saarela@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Nivala »

HAE TUTKINNON OSIIN

Nivala

Koulutus alkaa:

Koulutukseen sisältyy, hitsausprosessit ja -laitteet, materiaalit ja niiden käyttäminen hitsauksessa, hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus, hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit, hitsausharjoitukset, prosessin esitykset

Koulutus järjestetään kansainvälisen hitsausjärjestön IW:n/EWF:n koulutusohjelmalla. Tentit hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen, sekä osatutkintotodistusen tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus toteutetaan 15.9.2022-toukokuu.2023. Koulutuksen pituus on 105 opiskelijatyöpäivää, joista 35 toteutetaan lähiopetuksena torstaisin ja perjantaisin klo 8.00-16.00. Lähiopetusta järjestetään sekä Nivalassa että Kalajoella.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat hitsaukseen liittyvissä tehtävissä, esim. toteutuksessa, valvonnassa, tarkastuksessa ja suunnittelussa.

Koulutuksen pääsyvaatimukset. - Vähintään 22 vuoden ikä + alan ammattikoulu tai hitsaajan ammattitutkinto tai Opetushallituksen (AKH) hyväksymä kuuden kuukauden hitsauskurssi - vähintään kolmen vuoden hitsaukseen liittyvää työkokemusta TAI - Vähintään 22 vuoden ikä + toisen asteen ammatillinen koulutus (ei välttämättä tekninen, voi olla esim. kaupallinen) + vähintään neljän vuoden metallialan työkokemus.

Hyväksytysti suoritettu koulutus antaa pätevyyden SFS-EN ISO 14731 -mukaisiin hitsauksen koordinoimistehtäviin. Koulutus laajentaa ja syventää monipuolisesti hitsausalan osaamista ja antaa hyvät valmiudet kehittää yrityksen hitsauksen osaamista tavoiteltaessa hyvää laatua ja tuottavuutta.

Koulutuksen hinta on 4275 € +alv 24 %. Jos koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, hinta on 1100 € + alv. Maksu voidaan laskuttaa useammassa erässä.

HAE »