Turvallisuusalan ammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska

Tavoite

Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvassa kasvussa oleva ammattiala, jolla työskentely edellyttää halua ja kykyä palvella erilaisia asiakkaita, kärsivällisyyttä sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamiseen (korvaa vartijan ammattitutkinnon 1.8.2018 alkaen).

Missä työskentelisin?

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa valmiudet monipuoliseen työskentelyyn yksityisellä turvallisuusalalla vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus soveltuu niin vartioimisliikkeessä jo toimiville henkilöille, ammatinvaihtajille kuin työttömille työnhakijoillekin. Vartijan ammattitutkintoon hakeutuvan tulee olla iältään 18-64 -vuotias, nuhteettoman taustan omaava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva.

Hakijat haastatellaan ja koulutukseen hyväksytyistä pyydetään vielä suppea henkilöturvallisuusselvitys (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 59§). Valinta on ehdollinen, kunnes poliisiviranomainen on todennut hakijan turvallisuusalalle sopivaksi.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena Ylivieskassa. Lähiopetusta on noin 14 tuntia viikossa, lisäksi etäopiskelua sekä työskentelyä alan työpaikoilla koulutus- tai oppisopimuksella.

Koulutuksen hinta on 450 €.


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Ylivieska »