Turvallisuusalan ammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska

Tavoite

Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvassa kasvussa oleva ammattiala, jolla työskentely edellyttää halua ja kykyä palvella erilaisia asiakkaita, kärsivällisyyttä sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamiseen (korvaa vartijan ammattitutkinnon 1.8.2018 alkaen).

Missä työskentelisin?

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa valmiudet monipuoliseen työskentelyyn yksityisellä turvallisuusalalla vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus soveltuu niin vartioimisliikkeessä jo toimiville henkilöille, ammatinvaihtajille kuin työttömille työnhakijoillekin. Vartijan ammattitutkintoon hakeutuvan tulee olla iältään 18-64 -vuotias, nuhteettoman taustan omaava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiva.

Hakijat haastatellaan ja koulutukseen hyväksytyistä pyydetään tarvittaessa suppea henkilöturvallisuusselvitys (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 59§). Valinta on ehdollinen, kunnes poliisiviranomainen on todennut hakijan turvallisuusalalle sopivaksi.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena Ylivieskassa. Lähiopetusta on noin 14 tuntia viikossa, lisäksi etäopiskelua sekä työskentelyä alan työpaikoilla koulutus- tai oppisopimuksella.

Koulutuksen hinta on 500 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Ylivieska »
Hakeutumisen jälkeen Sinut kutsutaan haastattelu- ja soveltuvuuskoepäivään. Koepäivä (viimeinen hakupäivä) 12.10.2021 klo 8.30 (5.10.2021), 20.11.2021 klo 8.30 (13.11.2021), 15.2.2022 klo 8.30 (8.2.2022), 3.5.2022 klo 8.30 (26.4.2022)

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana.

Koulutukseen hyväksytty henkilö saa järjestyksenvalvojatoiminnassaan tarpeelliset perustiedot alaa koskevista säädöksistä ja järjestyksenvalvojan työstä.

Koulutus toteutetaan 19.4.-17.5.2021. Lähiopetusta on yhteensä 11 päivänä, 2-3 päivää viikossa. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua. Koulutettavan tule osallistua suunnitelman mukaisesti toteutettavaan koulutukseen sen hyväksytyksi suorittamiseksi.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton.

Haku 6.4.2021 mennessä. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Vartijan koulutus toteutetaan Ylivieskassa 16.4.-1.6.2021 ja on tarkoitettu vartijan työstä kiinnostuneille. Vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneella on oikeus hakea vartijakorttia paikalliselta poliisilaitokselta. Vartijakorttia edellytetään vartijan tehtävissä työskenteleviltä.

Määräysten mukainen vartijan peruskoulutus on kestoltaan 120 h. Koulutus muodostuu mm. seuraavista aiheista:

  • turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö
  • vartijan toiminta, valtuudet ja tilannehallinta
  • palo- ja pelastustoiminta
  • rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
  • voimankäytönvälineet ja -teoria
  • ensiapu

Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20 ja lauantaisin klo 8-16 välisenä aikana. Lisäksi opetus sisältää etätehtäviä.

Koulutus sisältää kaksi kirjallista tenttiä, jotka tulee läpäistä vartijakortin hakemiseksi. Lisäksi koulutukseen kuuluu toiminnallinen näyttö.

Koulutuksen hinta 180 €.

Hakijalta vaaditaan sujuva suomen kielen taito ja hyvä peruskunto. Hakijan tulee olla vähintään 18 vuotias.

Haku päättyy 15.3.2021 klo 16

Valintahaastattelu: 22.3.2021 klo 8-16 välisenä aikana

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Pelastustoiminnan tutkinnon osassa opiskellaan pelastustoiminnan oikeudellista ja toiminnallista perustaa. Opiskelija hankkii osaamista asiakaskohteen turvallisuuden varmistamiseen, toimimiseen palo- ja tulityövartiointitehtävissä sekä tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Koulutuksessa opitaan käyttämään alkusammutusvälineistöä ja yleisimpiä pelastustoimen laitteita sekä ensiavun perusteita.

Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20 ja lauantaisin klo 8-16 välisenä aikana. Lisäksi opetus sisältää etätehtäviä.

Haku päättyy 2.8.2021, valintahaastattelu 10.8.2021.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 3.12.2021

Koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista rakenteelliseen ja tekniseen turvallisuuteen.

Koulutuksessa opiskellaan murtohälytys-, kameravalvonta- ja kulunohjausjärjestelmien toimintaperiaatteita. Koulutuksessa hankitaan osaamista valvontatekniikasta.

Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20 ja lauantaisin klo 8-16 välisenä aikana. Koulutus sisältää etätehtäviä. Koulutus kestää kokonaisuudessaan n. kaksi kuukautta.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 5.11.2021

Koulutuksessa opiskellaan tilannehallinnan oikeudellista ja toiminnallista perustaa. Opiskelija hankkii osaamista erilaisissa palvelutilanteissa kohtaamiensa henkilöiden tunnetilojen ja käyttäytymisen tulkintaan sekä suojavälineiden käyttöön tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksessa opiskellaan fyysistä voimankäyttöä sekä vartijan tai järjestyksenvalvojan käytössä olevien sallittujen voimakäyttövälineiden hallintaa. Koulutuksessa hankitaan osaamista konfliktitilanteissa toimimiseen, yhteistyössä toimimiseen eri viranomaistahojen kanssa sekä tapahtumien raportointiin lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20 ja lauantaisin klo 8-16 välisenä aikana. Koulutus sisältää etätehtäviä. Koulutus kestää kokonaisuudessaan n. kuukauden.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa: 21.1.2022

Koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista vartiointitoimintaan ja vartioimistehtävien oikeudelliseen ja palvelulliseen perustaan. Opiskelija oppii huomioimaan asiakastarpeet, vartiointitehtävät sekä asiakaskohteiden kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Koulutuksen myötä opiskelija oppii toimimaan vaihtelevissa vartijan työhön liittyvissä tehtävissä ja tilanteissa.

Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20 ja lauantaisin klo 8-16 välisenä aikana. Koulutus sisältää etätehtäviä.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »