Turvallisuusalan ammattitutkinto

Palvelualat

Koulutuspaikkakunnat: Ylivieska

Tavoite

Turvallisuusala on monipuolinen, haastava ja jatkuvassa kasvussa oleva ammattiala, jolla työskentely edellyttää halua ja kykyä palvella erilaisia asiakkaita, kärsivällisyyttä sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamiseen.

Missä työskentelisin?

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa valmiudet monipuoliseen työskentelyyn yksityisellä turvallisuusalalla vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus soveltuu niin vartioimisliikkeessä jo toimiville henkilöille, ammatinvaihtajille kuin työttömille työnhakijoillekin. Turvallisuusalan ammattitutkintoon hakeutuvan tulee olla iältään 18-64 -vuotias, nuhteettoman taustan omaava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan turva-alalle sopiva.

Hakijat haastatellaan ja koulutukseen hyväksytyistä pyydetään tarvittaessa suppea henkilöturvallisuusselvitys (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 59§). Valinta on ehdollinen, kunnes poliisiviranomainen on todennut hakijan turvallisuusalalle sopivaksi.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena Ylivieskassa. Lähiopetusta on noin 14 tuntia viikossa, lisäksi etäopiskelua sekä työskentelyä alan työpaikoilla koulutus- tai oppisopimuksella.

Koulutuksen hinta on 500 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Heinonen Päivi
koulutusjohtaja
Puh. 040 312 0407
paivi.heinonen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Ylivieska »
Hakeutumisen jälkeen Sinut kutsutaan haastattelu- ja soveltuvuuskoepäivään.

HAE TUTKINNON OSIIN

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana.

Koulutukseen hyväksytty henkilö saa järjestyksenvalvojatoiminnassaan tarpeelliset perustiedot alaa koskevista säädöksistä ja järjestyksenvalvojan työstä.

Lähiopetusta on yhteensä 9 päivänä, n. 2 päivänä viikossa. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua. Koulutettavan tule osallistua suunnitelman mukaisesti toteutettavaan koulutukseen sen hyväksytyksi suorittamiseksi.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton.

Hakijat haastatellaan.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Vartijan koulutus on tarkoitettu vartijan työstä kiinnostuneille. Vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneella on oikeus hakea vartijakorttia paikalliselta poliisilaitokselta. Vartijakorttia edellytetään vartijan tehtävissä työskenteleviltä.

Määräysten mukainen vartijan peruskoulutus on kestoltaan 120 h. Koulutus muodostuu mm. seuraavista aiheista:

  • turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö
  • vartijan toiminta, valtuudet ja tilannehallinta
  • palo- ja pelastustoiminta
  • rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
  • voimankäytönvälineet ja -teoria
  • ensiapu

Lähiopetuksen lisäksi opetus sisältää etätehtäviä.

Koulutus sisältää kaksi kirjallista tenttiä, jotka tulee läpäistä vartijakortin hakemiseksi. Lisäksi koulutukseen kuuluu toiminnallinen näyttö.

Koulutuksen hinta 180 €.

Hakijalta vaaditaan sujuva suomen kielen taito ja hyvä peruskunto. Hakijan tulee olla vähintään 18 vuotias.

Hakijat haastatellaan.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Pelastustoiminnan tutkinnon osassa opiskellaan pelastustoiminnan oikeudellista ja toiminnallista perustaa. Opiskelija hankkii osaamista asiakaskohteen turvallisuuden varmistamiseen, toimimiseen palo- ja tulityövartiointitehtävissä sekä tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Koulutuksessa opitaan käyttämään alkusammutusvälineistöä ja yleisimpiä pelastustoimen laitteita sekä ensiavun perusteita.

Lähiopetuksen lisäksi opetus sisältää etätehtäviä.

Hakijat haastatellaan.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »

Ylivieska

Koulutus alkaa:

Kuuluuko työhösi vuorovaikutus asiakkaiden kanssa? Opi ratkomaan haastavia kohtaamisia entistä paremmin tilannehallinta-koulutuksessa. Tilannehallinta-koulutus on osa turvallisuusalan ammattitutkintoa, mutta se ei vaadi aiempaa osaamista turvallisuusalalta.

Koulutus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi kuukautta ja lähipäiviä on yhteensä 4-6. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin klo 14-20 ja lauantaisin klo 8-16 välisenä aikana.

Asiakaspalvelussa tulee toisinaan eteen kohtaamisia, jossa täytyy reagoida asiakkaan negatiivisiin tunnetiloihin. Tilannehallinta-koulutuksessa opiskellaan, miten ratkotaan haastavia asiakaspalvelutilanteita erilaisilla tavoilla, jotka saavat asiakkaan tunnekuohun laantumaan. Tilanteiden oikeaoppinen ennakointi ja jälkihoito ovat tärkeitä vaiheita haastavien asiakastilanteiden hoitamisessa ja näitä asioita opetellaan luonnollisesti myös koulutuksessa. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat vuorovaikutuksissa ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa.

Koulutuksen hinta on 180 € tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »