TUVA vaativana erityisenä tukena

Valmentavat koulutukset

Koulutuspaikkakunnat: Haapavesi

Tavoite

TUVA vaativana erityisenä tukena – koulutus on tarkoitettu vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle, jolla on laaja-alaisia vaikeuksia oppimisessa, joka tarvitsee erityistä tukea opinnoissa selviytyäkseen ja on vasta etsimässä itselleen sopivaa alaa. Koulutus toteutetaan erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

Koulutuksen tavoitteena on antaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osia. Koulutuksen aikana tutustutaan eri ammattialoihin ja eri alojen ammatilliseen koulutukseen yksilöllisten toiveiden mukaisesti, harjoitellaan mm. itsetuntemusta sekä kielellisiä ja matemaattisia taitoja, vahvistetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä perehdytään ammatilliseen koulutukseen ja vahvistetaan arjen taitoja. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään. Tuetussa asuntolassa on myös mahdollista harjoitella asumista kodin ulkopuolella (Kytökyläntie 260, Haapavesi).

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti ja siirtyä joustavasti tutkintotavoitteiseen koulutukseen.


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapavesi »