Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Valmentavat koulutukset

Koulutuspaikkakunnat: Haapavesi

Tavoite

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta.

Koulutus vahvistaa opiskelijan selviytymistä elämän eri osa-alueilla mahdollisimman itsenäisesti, kehittää opiskelijan omatoimisuutta ja toimintakykyä erilaisissa ympäristöissä. Koulutuksen aikana opiskelija oppii itselleen sopivia keinoja selviytyä arjessa ja yhteiskunnan kokonaisvaltaisena jäsenenä osallistumalla lähiyhteisönsä toimintaan.

Koulutuksessa opiskellaan käytännönläheisesti itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja.

Tavoitteena on, että opiskelija valmentautuu oman toimintakyvyn mukaiseen itsenäiseen elämään ja tutustuu työelämään sekä löytää itselleen sopivan muodon siihen osallistumiseksi.

Koulutus toteutetaan erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä.

Koulutus muodostuu seuraavista valinnaisista koulutuksen osista:

Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen
  • liikunta, liikkuminen ja motoriset taidot
  • itsetuntemus ja sosiaaliset taidot
  • arjen käytännön taidot
  • vapaa-ajan toiminta
  • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
  • oppimaan oppiminen
  • viestintä, vuorovaikutus ja kommunikaatio
  • tietotekniikka ja tiedonhankintataidot
  • matematiikan taidot

Työelämään valmentautuminen

Muut valinnaiset koulutuksen osat

voivat sisältää työelämään valmentautumista, harrastuksia tai muita opintoja jotka tukevat koulutuksen tavoitteita tai opiskelijan jatkosuunnitelmia.


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
koulutusjohtaja
Puh. 044 769 2272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Haapavesi »