Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen

Tavoite

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä ja osaa koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän tietää, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä.

Missä työskentelisin?

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö työskentelee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalalla vanhustyön eri tehtävissä.

Vanhustyötä tehdään erilaisissa julkisten, yksityisten sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa sekä erilaisissa väliportaan asumisyksiköissä. Lisäksi työtä tehdään diakoniatyössä, kansanterveysjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Koulutuksen sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta vanhustyössä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä noin 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta on 500 €.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa: 23.8.2019

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen on laajuudeltaan 50 osp ja koulutus toteutetaan päiväopetuksena 23.8., 20.9., 18.10 ja 15.11.2019.

Koulutuksen myötä osaat toimia vanhustyön asiantuntijana, tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä ikääntyneen ihmisen hoitotilanteissa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan toimintaympäristöissä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutuksen aikana opit noudattamaan työssäsi vanhustyötä koskevia lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Opintojen myötä opit toimimaan tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä vanhustyöntehtävissä. Koulutuksen aikana opit arvioimaan vanhustyössä tarvittavaa ammattitaitoa ja toimimaan vanhustyöhön perehdyttäjänä ja opiskelijoiden ohjaajana. Opintojen aikana opit myös kehittämään vanhustyön laatua sekä noudattamaan taloudellisen ja kestävän kehityksen periaatteita. Opinnoissa opitaan myös edistämään työhyvinvointia vanhustyössä ja arvioimaan sekä kehittämään omaa toimintaa vanhustyön vastuuhenkilönä.

Koulutus on tarkoitettu vanhustyön asiantuntija- ja vastuuhenkilön tehtävistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoa sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta.

Koulutuksen hinta on 135€.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 5.12.2019

Asiakaspalveluverkostossa toimimisen laajuus on 50 osp ja koulutus toteutetaan päiväopetuksena, jolloin lähipäivät ovat 5.12.2019, 10.1.2020 ja 7.2.2020. Koulutus sisältää näytön.

Koulutuksen myötä osaat toimia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asikaspalveluverkostoissa ikääntyneiden ihmisten asiakaspalvelutilanteissa, yhteistyöverkostoissa ja amonikulttuurisissa työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä.

Koulutukseen sisältyy vanhustyössä toimiminen ja sen eettiset periaattet, vanhustyön asiakaspalvelutilanteet, ikääntyneen ihmisen omaishoitajan ja lähiyhteisön tukeminen, vanhustyön yhteistyöverkostoissa toimiminen, monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimiminen ja oman toiminnan kehittäminen asiakaspalveluverkostoissa.

Koulutuksen hinta on 135€.

Koulutus on tarkoitettu vanhustyön asiantuntija- ja vastuuhenkilön tehtävistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoa sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta.

HAE »