Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen
Koulutustyyppi: Tutkintoon johtava

Tavoite

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä ja osaa koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän tietää, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä.

Missä työskentelisin?

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö työskentelee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalalla vanhustyön eri tehtävissä.

Vanhustyötä tehdään erilaisissa julkisten, yksityisten sekä kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa sekä erilaisissa väliportaan asumisyksiköissä. Lisäksi työtä tehdään diakoniatyössä, kansanterveysjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa.

Koulutuksen sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta vanhustyössä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä noin 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta on 500 €.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi


   

HAE KOKO TUTKINTOON

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Oulainen

HAE

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen
Koulutus alkaa:23.8.2019
HAE
Oulainen
Koulutus alkaa:5.12.2019
HAE