Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen

Tavoite

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työnsä asiantuntijana. Hänellä on yksilöllistä osaamista ja laaja tietopohja vanhuksen ja hänen läheistensä tukemisessa, vanhustyön laadun kehittämisessä. Hän osaa asiakaslähtöisesti arvioida, suunnitella, toteuttaa ja hoitaa ja arvioida hoidon vaikuttavuutta. Hän osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä.

Tutkinnon suorittaja osallistuu asiantuntijana omalla vastuualueellaan moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa vanhustyön palvelujen kehittämiseen.

Opiskelija voi valita kahdesta osaamisalasta:

 • Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala | Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)
 • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala | Muistihoitaja (EAT)

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta.

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 osp
 • Palliatiivinen hoitotyö 60 osp
 • Gerontologinen hoitotyö 60 osp

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 osp
 • Palliatiivinen hoitotyö 60 osp
 • Gerontologinen hoitotyö 60 osp

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä n. 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta 450 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Huom! Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, oman ammatillisen osaamisen näkökulmasta.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »