Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen

Tavoite

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työnsä asiantuntijana. Hänellä on yksilöllistä osaamista ja laaja tietopohja vanhuksen ja hänen läheistensä tukemisessa, vanhustyön laadun kehittämisessä. Hän osaa asiakaslähtöisesti arvioida, suunnitella, toteuttaa ja hoitaa ja arvioida hoidon vaikuttavuutta. Hän osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä.

Tutkinnon suorittaja osallistuu asiantuntijana omalla vastuualueellaan moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa vanhustyön palvelujen kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa:

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen 50 osp
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen 50 osp
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen. 40 osp

Lisäksi suoritetaan yksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen 40 osp
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen 40 osp
  • Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä 40 osp
  • Kuolevan ihmisen hoitaminen 40 osp

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä n. 2 pv/kk.

Koulutuksen hinta 450 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Huom! Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, oman ammatillisen osaamisen näkökulmasta.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen on laajuudeltaan 50 osp ja koulutus toteutetaan päiväopetuksena 14.-15.9.2020, 13.10.2020 ja 17.11.2020 klo 8.15-15.30.

Koulutuksen myötä osaat toimia vanhustyön asiantuntijana, tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä ikääntyneen ihmisen hoitotilanteissa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan toimintaympäristöissä. Koulutus sisältää näytön.

Koulutuksen aikana opit noudattamaan työssäsi vanhustyötä koskevia lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Opintojen myötä opit toimimaan tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä vanhustyöntehtävissä. Koulutuksen aikana opit arvioimaan vanhustyössä tarvittavaa ammattitaitoa ja toimimaan vanhustyöhön perehdyttäjänä ja opiskelijoiden ohjaajana. Opintojen aikana opit myös kehittämään vanhustyön laatua sekä noudattamaan taloudellisen ja kestävän kehityksen periaatteita. Opinnoissa opitaan myös edistämään työhyvinvointia vanhustyössä ja arvioimaan sekä kehittämään omaa toimintaa vanhustyön vastuuhenkilönä.

Koulutus on tarkoitettu vanhustyön asiantuntija- ja vastuuhenkilön tehtävistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoa sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta.

Koulutuksen hinta on 180 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 12.1.2021

Asiakaspalveluverkostossa toimimisen laajuus on 50 osp ja koulutus toteutetaan päiväopetuksena, jolloin lähipäivät ovat 12.-13.1.2021, 16.2.2021 ja 16.3.2021. Koulutus sisältää näytön.

Koulutuksen myötä osaat toimia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asikaspalveluverkostoissa ikääntyneiden ihmisten asiakaspalvelutilanteissa, yhteistyöverkostoissa ja amonikulttuurisissa työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä.

Koulutukseen sisältyy vanhustyössä toimiminen ja sen eettiset periaattet, vanhustyön asiakaspalvelutilanteet, ikääntyneen ihmisen omaishoitajan ja lähiyhteisön tukeminen, vanhustyön yhteistyöverkostoissa toimiminen, monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimiminen ja oman toiminnan kehittäminen asiakaspalveluverkostoissa.

Koulutuksen hinta on 180 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu vanhustyön asiantuntija- ja vastuuhenkilön tehtävistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoa sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 17.5.2021

Tutkinnon osan laajuus on 40 osp. Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, jolloin lähipäivät ovat 17.-18.5.2021 ja kaksi lähipäivää tarkentuu myöhemmin syksylle 2021.

Koulutuksen myötä opiskelija osaa edistää ikääntyneen ihmisen terveyttä ja toimintakykyä, toimia ikääntyneiden ihmisten palveluja ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen sekä arvioida ikääntyneen ihmisen palvelutarpeet. Koulutus antaa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen ihmisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma sekä tukea ikääntyneen ihmisen fyysistä terveyttä ja toimintakykyä, ohjata ikääntynyttä ihmistä terveellisen ravitsemuksen toteuttamisessa, tukea ja ohjata ikääntynyttä ihmistä sosiaalisessa hyvinvoinnissa, elämänhallintaa ja mielenterveyttä, kognitiivisten toimintojen ylläpitämisessä, henkistä toimintakykyä sekä sukupuolisuutta. Työssään ammattilainen pystyy arvioimaan ja kehittämään omaa ammattitaitoaan ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa.

Koulutuksen hinta on 180 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

HAE »