Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuspaikkakunnat: Oulainen

Tavoite

Muistihoitaja

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työnsä asiantuntijana. Hänellä on yksilöllistä osaamista ja laaja tietopohja vanhuksen ja hänen läheistensä tukemisessa, vanhustyön laadun kehittämisessä. Hän osaa asiakaslähtöisesti arvioida, suunnitella, toteuttaa ja hoitaa ja arvioida hoidon vaikuttavuutta. Hän osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä.

Tutkinnon suorittaja osallistuu asiantuntijana omalla vastuualueellaan moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa vanhustyön palvelujen kehittämiseen.

Opiskelija suorittaa muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan, josta valmistuu Muistihoitajaksi (EAT)

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
 • Valinnainen tutkinnon osat 60 osp

  • Gerontologinen hoitotyö 60 osp
  • Koulutus toteutetaan monimuotoisesti Oulaisissa, lähiopetuspäiviä n. 2 pv/kk.

   Koulutuksen hinta 450 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

   Huom! Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, oman ammatillisen osaamisen näkökulmasta.


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Huovinen Tuija
koulutusjohtaja
Puh. 040 712 8122
tuija.huovinen@jedu.fi

HAE KOKO TUTKINTOON

Oulainen »

HAE TUTKINNON OSIIN

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus antaa sinulle valmiuksia kartoittaa ikääntyneen ihmisen kokonaistilanteen yhdessä hänen kanssaan ja suunnitella ikääntyneen ihmisen hoitoa monialaisessa tiimissä. Koulutuksen jälkeen osaat toteuttaa gerontologista hoitotyötä ja ikääntyneen ihmisen lääkehoitoa omalla vastuualueella. Koulutuksen myötä saat valmiudet arvioida ja kehittää gerontologista hoitotyötä ja toimia turvallisesti hänen kanssaan.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita gerontologisesta hoitotyöstä. Hakijoilta edellytetään sosiaali- tai terveysalan peruskoulutusta.

Gerontologisen hoitotyön tutkinnon osan laajuus on 60 osp, sisältää näytön.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Lähiopetuspäivät ovat: 29.-30.8.2022, 27.9.2022, 18.10.2022 ja 22.11.2022.

Koulutuksen hinta 180 euroa tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa:

Koulutus antaa sinulle valmiuksia tehdä arvion ikääntyneen ihmisen tilanteesta ja laatia mielekkään arjen tukemisen suunnitelman ja toteuttaa sitä yhdessä ikääntyneen ihmisen kanssa. Koulutuksen myötä saat valmiudet arvioida ja kehittää ikääntyneen ihmisen mielekästä arkea ja toimia turvallisesti hänen kanssa hyödyntäen asiantuntevasti verkostoyhteistyötä ja moniammatillista rajapintatyötä.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ikääntyneen ihmisen kohtaamisesta ja mielekkään arjen tukemisesta. Hakijoilta edellytetään sosiaali- tai terveysalan peruskoulutusta.

Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukemisen tutkinnon osan laajuus on 60 osp, sisältää näytön.

Koulutuksen hinta 180 euroa tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »

Oulainen

Koulutus alkaa: 29.8.2023

Koulutuksen myötä osaat tehdä kokonaisarvion muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tilanteesta ja laatia hänelle asiakaslähtöisen suunnitelman sekä toimia sen mukaisesti edistäen hänen hyvinvointiaan. Koulutus antaa valmiuksia edistää yksilöllisesti muistioireisen tai muistisairaan ihmisen kohtaamista, osallisuutta, toimijuutta ja elämän mielekkyyden säilymistä. Koulutuksen myötä saat valmiudet arvioida ja kehittää muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemista ja toimia turvallisesti hänen kanssa.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemisesta. Hakijoilta edellytetään sosiaali- tai terveysalan peruskoulutusta.

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen opintojen laajuus on 60 osp, sisältää näytön.

Koulutuksen voi halutessaan suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Koulutuksen hinta 180 euroa tai oppisopimuksena maksuton.

HAE »