Ohjeita

SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET OPISKELIJALLE

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media ( SOME ) on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaalisessa mediassa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja. Sosiaalisen median yhteisöjä ovat esimerkiksi Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, YouTube, blogit, wikit ja keskustelupalstat.

Sosiaalisen median sanasto: http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto

 

  • Kun julkaiset sosiaalisessa mediassa valokuvia, videoita tai muuta materiaalia, jotka yhdistetään Koulutuskeskus JEDUun, materiaalin on oltava ammatillisesti oikeaoppista ja hyvän maun mukaista. Kuvia julkaistaessa sinulla tulee olla lupa kaikilta kuvissa tunnistettavissa olevilta henkilöiltä. Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksessa jokainen opiskelija allekirjoittaa noudattavansa tätä ohjetta.
  • Mikäli perustat verkkoon esim. blogin, Facebook-ryhmän, Instagram-kanavan tai muun julkisen sosiaalisen median kanavan, jossa kerrot opiskeluun liittyvistä asioista tai vaikka kv-kokemuksistasi, ilmoita siitä opettajallesi tai suoraan JEDUn viestintäsuunnittelijoille. Voimme lisätä sen linkkeihimme. Huom! Opiskelijat eivät saa perustaa Koulutuskeskus JEDUn tai Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän nimissä sosiaalisen median sovelluksia, ellei asiasta olla erikseen sovittu. Luokat, ryhmät yms. voivat vuorostaan perustaa omia sivustoja tai vastaavia yhteisöjä ja blogeja.
  • Jos perustat jollekin ryhmälle/luokalle sivuston tms., tulee kaikilla siihen kuuluvilla olla oikeus päästä jäseneksi. (Ulkopuolelle jättäminen voidaan tulkita kiusaamiseksi.)
  • Älä keskustele/kirjoita työssäoppimispaikastasi sosiaalisessa mediassa. Erityisesti työnantajan tietoja sekä sosiaali- ja terveysalalla potilaan/asiakkaan/työkaverin/työhön liittyviä tietoja sitoo vaitiolovelvollisuus. Rikoslain mukaan salassapitorikkomuksesta tuomitaan aina sakkoihin ja vakavammasta salassapitorikoksesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistukseen. (Rikoslaki 2§21.4.1995/578 ja 1§ 21.4.1995/578). Eri organisaatioissa on myös omia seuraamuksia tietosuojarikkomuksista.
  • Sosiaalisessa mediassa pätevät samat lait kuin muuallakin. Muista siis tekijänoikeudet ja lähdeviitteet.
  • Muista hyvät käytöstavat ja Netiketti http://www.internetopas.com/netiketti/.
  • Epäasiallinen käytös ja kuvat voivat vaikeuttaa työnsaantiasi. Esimerkiksi YouTubeen lähetetyt videot voivat tulla myöhemmin elämässä vastaan ja aiheuttaa monenlaista harmia.