Erityinen tuki

Erityisopetus

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetus- tai opiskelijahuoltopalveluja sairauden tai muun syyn takia. Tavoitteena on, että erityisopetuksen avulla opiskelija saa sellaista henkilökohtaisiin edellytyksiinsä perustuvaa opetusta, jonka avulla oppiminen ja itsensä kehittäminen onnistuvat parhaiten.

Kaikki opiskelijat saavat tarvittaessa tukea opiskeluunsa. Jokaiselle aloittavalle opiskelijalle tehdään luki- ja matematiikkatestit heti opintojen alussa. Myös opiskeluhuoltoryhmässä kartoitetaan laajempaa tukea tarvitsevat jo opiskelujen alkuvaiheessa.

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva ETU-suunnitelma, johon kirjataan opiskelijan erityisopetuksen tarve ja sen toteutusmuotoja. ETU-suunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan ja tämän huoltajien (jos opiskelija on alle 18-v.), vastuuopettajan, erityisopettajan ja mahdollisesti opiskelijahuollon asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tämän tarkoituksena on yksilöllinen opinnoissa tukeminen tarpeen vaatiessa.

Tule juttelemaan erityisopettajan kanssa tai ota tarvittaessa yhteyttä!