Urasuunnittelu ja työnhaku

Urasuunnitelma auttaa sinua

 

 

1. suunnittelemaan ammatillista uraasi ja elämääsi
2. pohtimaan omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi
3. sitoutumaan opiskeluusi ja etsimään opiskelumotivaatiota
4. asettamaan tavoitteita sekä opiskeluun että työhön
5. kehittämään omaa urapolkuasi
6. miettimään vaihtoehtoja
7. tekemään tietoisia ratkaisuja


Urasuunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin jo opiskelun aikana. Aseta itsellesi päämäärä, mitä kohti pyrkiä. Apua voit tarvittaessa pyytää opinto-ohjaajalta tai ryhmänohjaajaltasi.

 

Näin teet urasuunnitelman:

Ensimmäisenä on hyvä pysähtyä miettimään omaa tämänhetkistä tilannetta, koulutusta ja elämää yleensä. Mieti, mitkä ovat sinun vahvuutesi ja heikkoutesi, sekä mieti vastausta kysymykseen; mitä minä haluan?

Tämän jälkeen voit miettiä, minkälaisia eri vaihtoehtoja sinulla on. Mihin ammattiin olet hankkimassa pätevyyden ja minkälaisiin työpaikkoihin se antaa mahdollisuuden? Oletko miettinyt vaihtoehtona jatkokoulutusta?

Eri vaihtoehtoja kannattaa tarkastella eri näkökulmista. Mieti, mitä milläkin valinnalla voi mahdollisesti saavuttaa ja onko se sinun tarpeittesi mukaista.

Kun olet päätöksesi tehnyt, tee sen jälkeen toimintasuunnitelma. Kirjaa ylös, mitä sinun on tehtävä, jotta saavuttaisit tavoitteesi. Kirjoita urasuunnitelmasi muistiin kohta kohdalta ja säilytä se. Näin voit ajoittain tarkistaa tilanteesi, onko suunnitelma edennyt haluamallasi tavalla tai pitäisikö siihen tehdä muutoksia. Suunnitelmia voi muuttaa opintojen edistyessä ja ajatusten selkiytyessä.

 

Hyödyllisiä linkkejä

https://tyomarkkinatori.fi/
www.uranus.fi 
www.kunkoululoppuu.fi 
www.aarresaari.net 
www.alli.fi 
www.ammatillinenkoulutus.com 


Työnhaku

Työnhaku on sinun osaamisesi ja odotuksiesi sovittamista työelämän tarpeisiin. Työnhaku kannattaa aloittaa oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisella. On hyvä tiedostaa ja tunnistaa oma osaaminen ja osattava myös kertoa se työnantajalle. Osaamisen ja vahvuuksien selvittäminen auttaa sopivien työpaikkojen valinnassa. Osaamisen ja vahvuuksien jäsentäminen helpottaa myös työhakemuksen tekemistä ja työhaastatteluun valmistautumista.

 

Pieni hyvinvoinnin ja työnhaun kirjanen

Pienen hyvinvoinnin ja työnhaun kirjasen tavoitteena on herätellä, oivalluttaa ja innostaa uudesta työstä unelmoivia – vahvistaa minäkuvaa ja rohkaista oman elämän johtajuuteen. Kirjanen sisältää ajatuksia ja näkökulmia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Voimalauseet ja vinkit on koottu My Way -hankkeen järjestämien hyvinvointiseminaarien puhujien ja ryhmävalmennusten valmentajien puheenvuoroista sekä esityksistä. Kirjan lopussa on käytännön vinkkejä työnhakuun valmistautumiseen.

Kirjanen on saatavilla e-julkaisuna 2 vuoden ajan. Voit selailla kirjaa tästä linkistä:

http://www.e-julkaisu.fi/my-way/pieni-hyvinvoinnin-ja-tyonhaun-kirjanen/

 

Ammatillisen tutkintotodistuksen liite (Europass Certificate Supplement)

Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta voi ladata kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen, joka sisältää tiedot opiskelija suorittaman tutkinnon tuottamasta osaamisesta sekä tutkinnon tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.  Opetushallitus tuottaa kansainväliseen käyttöön tarkoitetut tutkintotodistuksen liitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
    
Voimassa olevien tutkintojen perusteiden mukaiset liitteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammattitutkinto 
Ohje: Hae palvelusta tutkintoa nimellä. Esimerkiksi: Matkailualan perustutkinto. Avaa tiedot linkistä. Sivun lopusta löydät ”kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet”.
 
Aikaisempien tutkintojen perusteiden mukaisia liitteitä voi tiedustella Opetushallituksen kirjaamosta (kirjaamo@oph.fi).
 
Jos kuitenkin tarvitset käännöksen todistuksistasi, käännöksiä tekevät auktorisoidut kääntäjät. Auktorisoidut kääntäjät löydät: http://www03.oph.fi/kaantajat/
 
Oppilaitokset eivät tee todistuksista käännöksiä.