Urasuunnittelu ja työnhaku


Urasuunnitelma auttaa sinua

 

 

1.suunnittelemaan ammatillista uraasi ja elämääsi
2.pohtimaan omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi
3.sitoutumaan opiskeluusi ja etsimään opiskelumotivaatiota
4.asettamaan tavoitteita sekä opiskeluun että työhön
5.kehittämään omaa urapolkuasi
6.miettimään vaihtoehtoja
7.tekemään tietoisia ratkaisuja


Urasuunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin jo opiskelun aikana. Aseta itsellesi päämäärä, mitä kohti pyrkiä. Apua voit tarvittaessa pyytää opinto-ohjaajalta tai ryhmänohjaajaltasi.

 

Näin teet urasuunnitelman:

Ensimmäisenä on hyvä pysähtyä miettimään omaa tämänhetkistä tilannetta, koulutusta ja elämää yleensä. Mieti, mitkä ovat sinun vahvuutesi ja heikkoutesi, sekä mieti vastausta kysymykseen; mitä minä haluan?

Tämän jälkeen voit miettiä, minkälaisia eri vaihtoehtoja sinulla on. Mihin ammattiin olet hankkimassa pätevyyden ja minkälaisiin työpaikkoihin se antaa mahdollisuuden? Oletko miettinyt vaihtoehtona jatkokoulutusta?

Eri vaihtoehtoja kannattaa tarkastella eri näkökulmista. Mieti, mitä milläkin valinnalla voi mahdollisesti saavuttaa ja onko se sinun tarpeittesi mukaista.

Kun olet päätöksesi tehnyt, tee sen jälkeen toimintasuunnitelma. Kirjaa ylös, mitä sinun on tehtävä, jotta saavuttaisit tavoitteesi. Kirjoita urasuunnitelmasi muistiin kohta kohdalta ja säilytä se. Näin voit ajoittain tarkistaa tilanteesi, onko suunnitelma edennyt haluamallasi tavalla tai pitäisikö siihen tehdä muutoksia. Suunnitelmia voi muuttaa opintojen edistyessä ja ajatusten selkiytyessä.

 

Hyödyllisiä linkkejä

www.mol.fi/aura  
www.mol.fi/avo 
www.uranus.fi 
www.ammatinvalinta.fi 
www.kunkoululoppuu.fi 
www.opintoluotsi.fi 
www.aarresaari.net 
www.takomo.info 
www.alli.fi 
www.ammatillinenkoulutus.com 


Työnhaku

Työnhaku on sinun osaamisesi ja odotuksiesi sovittamista työelämän tarpeisiin. Työnhaku kannattaa aloittaa oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisella. On hyvä tiedostaa ja tunnistaa oma osaaminen ja osattava myös kertoa se työnantajalle. Osaamisen ja vahvuuksien selvittäminen auttaa sopivien työpaikkojen valinnassa. Osaamisen ja vahvuuksien jäsentäminen helpottaa myös työhakemuksen tekemistä ja työhaastatteluun valmistautumista.