Erityistä tukea tarvitseva

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN

Työssäoppiminen on joillekin opiskelijoille erityisen haastava oppimisen menetelmä, ja he tarvitsevat paljon tukea työssäoppimisen eri vaiheissa. Opiskelijalla voi olla ongelmia mm. työhön perehtymisessä, työtehtävien oppimisessa ja suorittamisessa tai työyhteisöön sopeutumisessa. Opiskelijalle soveltuvan työpaikan löytäminen voi olla työlästä ja aikaa vievää. Osalle koulussa paljon tukea tarvitsevista opiskelijoista taas työssäoppiminen antaa mahdollisuuden osoittaa vahvimpia osaamisalueitaan ja oppia heille luontevimmalla tavalla.

  • Erityisopetuksessa opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS.
  • HOJKSISSA määritellään opiskelijan tarvitsema tuki. HOJKSIIN kirjataan työssäoppimisjärjestelyt ja tuen tarve työssäoppimisen aikana.
  • Työssäoppimisjakson alussa opettaja ja opiskelija yhdessä selvittävät työpaikkaohjaajalle opiskelijan ohjauksen mahdolliset erityispiirteet (esim. hahmottamisvaikeus tms.)
  • Erityisopiskelijan tuen tarpeen arvioinnin rinnalla on erityisen tärkeää huomioida opiskelijan vahvuudet ja etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä taata riittävä ohjaus työssäoppimisen aikana.
  • Erityisopiskelijan kohdalla on työssäoppimispaikan huolellisella valinnalla suuri merkitys. Ensiarvoista on työpaikan avoin ja erilaisuuden hyväksyvä ilmapiiri.

 

Erityisopiskelijan ohjaus

Erityisopetuksen suunnitelma

Pedagoginen toimintaohje (ks. luku 14)

 

» TOP-jaksoa ennen
» TOP-jakson aikana
» TOP-jakson lopussa
» TOP-jakson jälkeen
» TOP-itsearviointi ja kehittäminen
» Lait ja asetukset työssäoppimisessa
» Laajennettu työssäoppiminen
» Erityistä tukea tarvitseva