Laajennettu työssäoppiminen

Laajennetun työssäoppimisen tavoitteena ovat työssäoppimisen laajempi ja monipuolisempi hyödyntäminen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden ammattitaitojen kehittämisessä ottaen huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet ja suunnitelmat. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa opiskelijan yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun, edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista, edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista sekä tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään. Laajennetulla työssäoppimisella tarkoitetaan työssäoppimisen määrän ja ajan laajentamista, ohjauksen ja tuen laajentamista, oppimisympäristöjen laajentamista tai työpaikalla opittavien sisältöjen laajentamista.

Ajallisen ja määrällisen laajentamisen lisäksi huomiota kiinnitetään opiskelijoiden ohjaukseen sekä työelämän tukemiseen. Oppimisympäristöt ovat laajentuneet työelämän ympäristöjen lisäksi myös verkko-ohjausympäristöihin sekä sosiaalisen median kanaville. Sisällöllisellä laajenemisella tarkoitetaan ammatillisten tutkinnon osien entistä laaja-alaisempaa oppimista työpaikalla sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. 

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat

 

» TOP-jaksoa ennen
» TOP-jakson aikana
» TOP-jakson lopussa
» TOP-jakson jälkeen
» TOP-itsearviointi ja kehittäminen
» Lait ja asetukset työssäoppimisessa
» Laajennettu työssäoppiminen
» Erityistä tukea tarvitseva