Lait ja asetukset työssäoppimisessa

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaa voimassa oleva lait, asetukset, määräykset, säännöt ja ohjeet.

 

Lainsäädäntö

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta L787/2014 (630/1998) (Finlex)

Asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (811/1998) (Finlex)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta L788/2014 (631/1998) (Finlex)

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) (Finlex)

Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta 21.8.1998/634 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta (801/2014) (Finlex)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 (Finlex)

Asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta 14.12.1998/948 (Finlex)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 29.12.2009/1705 (Finlex)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana(799/2007)

Työsopimuslaki (55/2001)

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) (Finlex)

Esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä (188/2012) (Finlex)

Asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) (Finlex)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)

Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (835/2014)

 

Opetushallituksen määräykset

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet

Valmentavan koulutuksen perusteet

Tutkintojen perusteet (pt, at ja eat)

Muut määräykset

 

OPH:n Ohjeet

Arvioinnin opas

Näyttötutkinto-opas

Valtionosuusrahoitusta koskevat ohjeet, esim. oppisopimuskoulutuksen rahoituskysely täyttöohjeineen sekä kustannusten tiedonkeruu täyttöohjeineen

SoRa-opas

 

 

» TOP-jaksoa ennen
» TOP-jakson aikana
» TOP-jakson lopussa
» TOP-jakson jälkeen
» TOP-itsearviointi ja kehittäminen
» Lait ja asetukset työssäoppimisessa
» Laajennettu työssäoppiminen
» Erityistä tukea tarvitseva