TOP-jakson jälkeen

Työssäoppimisen jälkeen keskeisiä asioita ovat työssä oppimisen arviointi, palautteen ja kehittämisehdotusten antaminen, uusien oppimistavoitteiden asettaminen sekä opittujen asioiden ja kokemusten jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa.

Työssäoppimisen jälkeen

  • opiskelija itsearvioi osaamisen tasonsa
  • arviointikeskustelussa käydään läpi työssä oppimista ja selvitetään opiskelijan vahvuudet ja kehittämiskohteet työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan antaman palautteen pohjalta
  • opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja allekirjoittavat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeet  
  • palautetta voivat antaa myös työyhteisön muut työntekijät, asiakkaat ja muut työssäoppijat
  • tarvittaessa tarkennetaan henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia opiskelijan seuraaville työssäoppimisjaksoille.


Ohjaava opettaja

  • pyytää työpaikalta palautetta (esim. kysely työpaikkaohjaajille ja käy keskusteluja työssäoppimisesta työpaikkakäyntien aikana)
  • antaa itse palautetta opiskelijoille
  • kirjaa työssäoppimisen suoritukset opintorekisteriin.
     

Työssäoppimisen tuloseminaarilomake

Kysely opiskelijalle

Kysely työpaikkaohjaajalle

 

» TOP-jaksoa ennen
» TOP-jakson aikana
» TOP-jakson lopussa
» TOP-jakson jälkeen
» TOP-itsearviointi ja kehittäminen
» Lait ja asetukset työssäoppimisessa
» Laajennettu työssäoppiminen
» Erityistä tukea tarvitseva