Opetussuunnitelmat

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmat

 

Tutkinnon perusteiden tilalla on opetussuunnitelmat ennen 1.8.2018 aloittaneilla opiskelijoilla.

1.8.2018 jälkeen aloittaneille opiskelijoille (tai uuteen järjestelmään siirtyneille) opetussuunnitelmat on korvattu tutkinnon perusteilla. Uudet tutkinnon perusteet löytyvät koulutusten tutkintokohtaisilta esittelysivuilta sekä Eperusteet -palvelusta.

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteeseen kuuluvalle tutkinnolle.

Tutkinnon perusteissa määrätään:

  1. tutkintonimikkeet
  2. tutkinnon muodostuminen
  3. tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden laajuus osaamispisteinä sekä
  4. tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet sekä osaamisen arviointi.

Katso muut määräykset (Linkki OPH:n sivuille)

Opetussuunnitelmassaan tutkintokohtaisessa osassa on kuvattuna tutkinnon osien tarjonta, koulutuksen toteuttamistavat ja –ajat, oppimisympäristöt, suorittamisjärjestys ja opiskelijan osaamisen arviointi.

 
Perustutkintoihin liittyvä opinto-ohjaus

Yhteiset tutkinnon osat

Ammatilliset valinnaiset (mahdollista valita kaikissa tutkinnoissa)

  • Huippuosaajana toimiminen
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
  • Yrityksessä toimiminen
  • Yritystoiminnan suunnittelu


Muut vapaasti valittavat
  (mahdollista valita kaikissa tutkinnoissa)

Kulttuuriala

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon rakenne »
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon rakenne sisustusrakennusala »
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto stailaus rakenne »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt ohjaustoiminta ammattiosaamisennäytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt sisustusrakennusala ammatilliset tutkinnon osat »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt sisutusrakennusala vapaasti valittavat tutkinnon osat Kalajoki »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt stailaus ammatilliset tutkinnon osat »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, piharakentaja koulutussuunnitelma »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, sisustusrakennusalan ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, sisustusrakentaja koulutussuunnitelma »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, työtoiminnanohjaus koulutussuunnitelma »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt, viriketoiminnanohjausala koulutussuunnitelma »
Käsi- ja taideteollisuusalan pt,sisustusneuvoja koulutussuunnitelma »
Käsi-ja taideteollisuusalan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Käsityöntekijän at koulutussuunnitelma »
Lähiympäristöt kuntoon yhteisöllisten menetelmien avulla »
Medialan perustutkinnon rakenne »
Medialan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Medialan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Medialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Piippola »
Medialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Ylivieska »
Sisustusalan at, koulutussuunnitelma »

Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon rakenne »
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Tieto- ja viestintätekniikan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Tieto- ja viestintätekniikan pt vapaasti valittavat Haapajärvi »
Tieto- ja viestintätekniikan pt vapaasti valittavat Oulainen »
Tieto-ja viestintätekniikka at koulutussuunnitelma »

Luonnonvara- ja ympäristöala

Luonnontuotealan at koulutussuunnitelma »
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto luonto-ohjaaja rakenne »
Luonto-ja ympäristöalan pt luonto-ohjaaja ammatilliset tutkinnon osat »
Luonto-ja ympäristöalan pt luonto-ohjaajan ammattiosaamisen näytön suunnitelma »
Maatalousalan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Maatalousalan perustutkinto rakenne »
Maatalousalan pt vapaasti valittavat Haapajärvi »
Maatalousalan pt, koulutussuunnitelma »
Metsäalan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Metsäalan perustutkinto rakenne »
Metsäalan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Metsäalan pt, koulutussuunnitelma »
Puutarhatalouden perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Puutarhatalouden perustutkinton rakenne »
Puutarhatalouden pt puutarhurin ammattiosaamisen näytön suunnitelma »
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin at koulutussuunnitelma »
Viljelijän ammattitutkinto koulutussuunnitelma »

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Dieettikokin eat koulutussuunnitelma »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinnon rakenne »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkinnon rakenne »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitema »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitema »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt koulutussuunnitelma »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt koulutussuunnitelma »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt vapaasti valittavat, Haapavesi »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt vapaasti valittavat, Haapavesi »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt vapaasti valittavat, Nivala »
Hotelli-, ravintola- ja catering alan pt vapaasti valittavat, Nivala »
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kotityö ja puhdistuspalvelut pt, vapaasti valittavat tutkinnon osat Oulainen »
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kotityö ja puhdistuspalvelut pt, vapaasti valittavat tutkinnon osat Oulainen »
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kotityö ja puhdistuspalvelut pt, vapaasti valittavat tutkinnon osat Oulainen »
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kotityö ja puhdistuspalvelut pt, vapaasti valittavat tutkinnon osat Oulainen »
Kotityö- ja puhdistupalvelujen pt koulutussuunnitelma »
Kotityö- ja puhdistupalvelujen pt koulutussuunnitelma »
Kotityö- ja puhdistuspalvelualan pt vapaasti valittavat, Haapavesi »
Kotityö- ja puhdistuspalvelualan pt vapaasti valittavat, Haapavesi »
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon rakenne »
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon rakenne »
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt ammatilliset tutkinnon osat »
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt ammatilliset tutkinnon osat »
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Kotityöpalvelujen at koulutussuunnitelma »
Laitoshuoltajan at, koulutussuunnitelma »
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat koulutussuunnitelma »
Matkailualan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Matkailualan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Matkailualan perustutkinto rakenne »
Matkailualan perustutkinto rakenne »
Matkailualan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Matkailualan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Matkailualan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Kalajoki »
Matkailualan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Kalajoki »
Matkailualan pt, koulutussuunnitelma »
Matkailualan pt, koulutussuunnitelma »
Suurtalouskokin ammattitutkinto koulutussuunnitelma »

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Hiusalan perustutkinnon rakenne »
Hiusalan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Hiusalan pt parturi-kampaaja ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Hiusalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon rakenne »
Kauneudenhoitoalan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Kauneudenhoitoalan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Kauneudenhoitoalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Päihdetyön at koulutussuunnitelma »
Sosiaali- ja terveysalan perustustutkinnon rakenne »
Sosiaali- ja terveysalan pt ammatilliset pakolliset tutkinnon osat »
Sosiaali- ja terveysalan pt ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat »
Sosiaali- ja terveysalan pt kaikki osaamisalat ammatilliset tutkinnon osat »
Sosiaali- ja terveysalan pt lähihoitaja ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Sosiaali- ja terveysalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Oulainen »
Sosiaali- ja terveysalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Ylivieska »
Sosiaali- ja terveysalan pt, koulutussuunnitelma »
Vanhustyön erikoisammattitutkinto koulutussuunnitelma »

Tekniikan ja liikenteen ala

Autoalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnonosat »
Autoalan perustutkinnon rakenne »
Autoalan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Autoalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Autoalan pt vapaastivalittavat tutkinnon osat Haapavesi »
Elintarvikealan perustutkinnon rakenne »
Elintarvikealan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Elintarvikealan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Elintarvikealan pt, elintarviketeknologia ammatilliset tutkinnon osat »
Elintarvikejalostajan at, koulutussuunnitelma »
Hitsaajamestarin eat, koulutussuunnitelma »
Kiinteistöpalvelujen pt, ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Kone- ja metallialan perustutkinnon rakenne »
Kone- ja metallialan perustutkinnon rakenne »
Kone- ja metallialan perustutkinnon rakenne »
Kone- ja metallialan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Kone- ja metallialan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Kone- ja metallialan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Kone- ja metallialan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Kone- ja metallialan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Kone- ja metallialan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Kone- ja metallialan pt koulutussuunnitelma »
Kone- ja metallialan pt koulutussuunnitelma »
Kone- ja metallialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Kalajoki »
Kone- ja metallialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Kalajoki »
Kone- ja metallialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Kone- ja metallialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Kone- ja metallialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat, Haapavesi »
Kone- ja metallialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat, Haapavesi »
Kone- ja metallialan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat, Haapavesi »
Kone- ja tuotantekniikan pt arviointisuunnitelma »
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon rakenne »
Kone- ja tuotantotekniikan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Kone- ja tuotantotekniikan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Kone- ja tuotantotekniikan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Koneistajan at koulutussuunnitelma »
Levytekniikan ammattitutkinto, koulutussuunnitelma »
Linja-autonkuljettajan at koulutussuunnitelma »
Logistiikan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Logistiikan perustutkinto rakenne »
Logistiikan pt kuljetuspalvelujen osaamisalan ammatiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Logistiikan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Maarakennusalan at koulutussuunnitelma »
Puualan perustutkinto ammattiliset tutkinnon osat »
Puualan perustutkinton rakenne »
Puualan pt puusepän ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Puualan pt vapaasti valittavat Piippola »
Puualan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Kalajoki »
Puualan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Puualan pt, koulutussuunnitelma »
Rakennusalan perustutkinnon rakenne »
Rakennusalan perustutkinnon rakenne »
Rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettaja ammatilliset tutkinnon osat »
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja ammatilliset tutkinnon osat »
Rakennusalan pt maarakennuksen osaamisala vapaasti valittavat »
Rakennusalan pt maarakennuksen osaamisalan ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Rakennusalan pt talonrakennuksen osaamisalan ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Rakennusalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Haapavesi »
Rakennusalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Kalajoki »
Rakennusalan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Rakennusalan pt, maarakennus, koulutussuunnitelma »
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Haapavesi »
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, koulutussuunnitelma »
Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinnon rakenne »
Talotekniikan perustutkinnon rakenne »
Talotekniikan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Talotekniikan pt putkiasennuksen osaamisalan ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Talotekniikan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Tekstiili ja vaatetusalan pt johdanto ja tutkinnon muodostuminen »
Tekstiili ja vaatetusalan pt johdanto ja tutkinnon muodostuminen »
Tekstiili- ja vaatetusalan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Tekstiili- ja vaatetusalan pt ammatilliset tutkinnon osat »
Tekstiili- ja vaatetusalan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Tekstiili- ja vaatetusalan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Terveydentilavaatimukset logistiikan perututkinnossa »
Tieto- ja tietoliikennetekniikan at koulutussuunnitelma »
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon rakenne »
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt ICT-asentaja ammattiosaamisen näytön toteutus- ja arviointisuunnitelma »
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt koulutussuunnitelma »
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Haapavesi »
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Nivala »
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto koulutussuunnitelma »
Vartijan ammattitutkinto, koulutussuunnitelma »
Verhoilu- ja sisustusalan pt ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at, koulutussuunnitelma »

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Esite yrittäjän ammattitutkinto, hyvinvointiala »
Johtamisen eat, koulutussuunnitelma »
Liiketalouden perustutkinnon rakenne (ops) »
Liiketalouden perustutkinto ammatilliset tutkinnon osat »
Liiketalouden perustutkinto rakenne »
Liiketalouden pt koulutussuunnitelma »
Liiketalouden pt merkonomi aon toteuttamis- ja arviointisuunnitelma »
Liiketalouden pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Haapajärvi »
Liiketalouden pt vapaasti valittavat tutkinnon osat Oulainen »
Myynnin ammattitutkinto koulutussuunnitelma »
Yrittäjän at koulutussuunnitelma »