Opinnoissa tapahtuvat muutokset

Opiskeluoikeus ja opinnoissa tapahtuvat muutokset

Opiskeluoikeutesi alkaa, kun sinut otetaan opiskelijaksi.​ Opiskeluoikeutesi päättyy, kun olet suorittanut sen koulutuksen, tutkinnon tai tutkinnon osat, johon sinut on otettu. Opiskeluoikeutesi päättyy myös jos opiskeluoikeutesi peruutetaan, sinut katsotaan eronneeksi tai oppisopimus puretaan. Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeutesi alkaa ja päättyy Työ- ja elinkeinotoimiston päättäminä ajankohtina.

Opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (L531/2017, 94§). Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opinto-oikeus on enintään 4 vuotta.

Opinnoissa voi tapahtua muutoksia esmerkiksi terveyden, asevelvollisuuden tai perheenlisäyksen johdosta. Ota yhteys opinto-ohjaajan.