Opintojen keskeytyminen

Harkitsetko opintojen keskeyttämistä?

Ota aina yhteyttä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin, jos harkitset opintojen keskeyttämistä. Tällöin voidaan pohtia eri vaihtoehtoja opintojen loppuun saattamiseksi, Valmaan (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) siirtymistä tai alan vaihtoa. Opiskelijalla on oikeus myös keskeyttää opintonsa väliaikaisesti.

Jos opiskelija on ollut poissa koulusta ilman pätevää syytä kaksi viikkoa, oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Kelalle opintojen keskeytymisestä. Koulutusjohtaja tai koulutuspäällikkö katsoo opinnot keskeytyneeksi, jollei opiskelija tukitoimista huolimatta sitoudu opintoihin.

Opiskeluoikeuden väliaikainen keskeyttäminen

Voit väliaikaisesti keskeyttää opiskelusi suorittaaksesi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai, jos saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Opiskeluoikeus voidaan väliaikaisesti keskeyttää myös muusta perustellusta syystä.

Keskustele ennen opintojesi väliaikaista keskeyttämistä opinto-ohjaasi kanssa. Opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä on aina ilmoitettava myös kirjallisesti. Keskeytyksen päättyessä ota sovitussa määräajassa yhteyttä yhteyshenkilöösi.