Opiskelijan poissaolot

Poissaoloista ilmoittaminen

Ammattioppilaitoksen opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (L531/2017, 94§). Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opinto-oikeus on enintään 4 vuotta.

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Jos opiskelija ei osallistu henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisiin opintoihin, opettaja, jonka opintojaksoa / opetussisältöjä poissaolot koskevat, selvittää tilannetta opiskelijan kanssa. Opettaja tiedottaa myös vastuuopettajaa tilanteesta. Opettaja tai vastuuopettaja on yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan.

Mikäli poissaolot jatkuvat opiskelijan kuulemisen ja keskustelujen jälkeen, opettaja tai vastuuopettaja vie asian opiskeluhuoltolain (886/2017) mukaisen monialaisen asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi. Jos opiskelija ei osallistu henkilökohtaistamissuunnitelman mukaiseen opetukseen, ei ilmoita siitä eikä häneen saada yhteyttä, tästä muodostuu keskeyttämisperuste.

Poissaolojen kirjaaminen                      

Opettaja kirjaa päivittäin poissaolosi Wilmaan.  Opiskelija saa opintojen alkaessa kirjautumistunnuksen Wilmaan opintojen edistymisen ja poissaolojen seurantaan. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle annetaan myös Wilman tunnukset. Wilma lähettää luvattomasta poissaolosta tiedon huoltajalle ja opiskelijalle. 

Opiskelijan poissaolot ja KELA    

Opintojen heikko edistyminen (osaamispisteitä kertyy alle 4,5 osp/kk) ilmoitetaan aina Kelalle. Kela vaatii selvityksen opintojen heikolle edistymiselle.  Selvitys saattaa johtaa opintotuen lakkauttamiseen ja aiheettomasti maksetun tuen takaisin perintään