Opiskelijan poissaolot

Poissaoloista ilmoittaminen

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Jos opiskelija ei osallistu henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisiin opintoihin, opettaja, jonka opintojaksoa poissaolot koskevat, selvittää tilannetta opiskelijan kanssa. Opettaja tiedottaa myös vastuuopettajaa tilanteesta. Opettaja tai vastuuopettaja on yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan.

Tiedossa olevat poissaolot tulee sopia etukäteen ensisijaisesti niiden opettajien kanssa, joiden tunneilta on pois. Yhtä päivää pidemmistä poissaoloista tulee sopia lisäksi vastuuopettajan kanssa. Opiskelijan tulee sopia etukäteen, miten hän huolehtii poissaolonsa aikana opintojen etenemisestä.

Poissaolojen kirjaaminen                     

Opettaja kirjaa päivittäin poissaolosi Wilmaan. Saat opintojen alkaessa kirjautumistunnuksen Wilmaan opintojen edistymisen ja poissaolojen seurantaa varten. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle annetaan myös Wilman tunnukset.

Opiskelijan poissaolot ja KELA   

Opintojen heikko edistyminen (osaamispisteitä kertyy alle 4,5 osp/kk) ilmoitetaan aina Kelalle. Kela vaatii selvityksen opintojen heikolle edistymiselle.  Selvitys saattaa johtaa opintotuen lakkauttamiseen ja aiheettomasti maksetun tuen takaisin perintään.