Tutkinnon perusteet

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tutkinnon perusteet

Tutkinnon perusteet löytyvät koulutusten tutkintokohtaisilta esittelysivuilta sekä ePerusteet -palvelusta.

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteeseen kuuluvalle tutkinnolle.

Tutkinnon perusteissa määrätään:

  1. tutkintonimikkeet
  2. tutkinnon muodostuminen
  3. tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden laajuus osaamispisteinä sekä
  4. tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet sekä osaamisen arviointi
  5. onko tutkintoa mahdollista mukauttaa

Tutkintokohtaisessa osassa on kuvattuna tutkinnon osien tarjonta, koulutuksen toteuttamistavat ja –ajat, oppimisympäristöt, suorittamisjärjestys ja opiskelijan osaamisen.

Yhteiset tutkinnon osat

Perustutkinnot

Ammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot

Valmentavat koulutukset

Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat

Mahdollista valita kaikissa tutkinnoissa