Väyläopinnot AMK

AMK-väyläopinnot

                                                  

 

Voit opiskella ammatillisten opintojesi aikana myös ammattikorkeakouluopintoja, jotka

  • saat osaksi ammatillista tutkintoa
  • antavat valmiuksia AMK:n pääsykokeita varten!
  • saat alakohtaisesti tunnustetuksi osaksi AMK-tutkintoa
  • nopeuttavat AMK-tutkintosi valmistumista
  • voidaan sisällyttää osaksi polkuopintoja (45 op)

Katso esitys

Jos kiinnostuit, niin otapas yhteyttä opoosi. Hän kertoo tarkemmin menettelystä, aikataulusta ja siitä, miten AMK-opinnot vaikuttavat ammattiopisto-opintoihisi ja jatko-opintomahdollisuuksiisi. 

MINUSTAKO AMK-OPISKELIJA?


Centria-ammattikorkekoulun Averko tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja joustavasti verkossa. Virtuaalinen luokkahuone Optima-oppimisympäristössä on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Verkko-opinnoista on pyritty tekemään opiskelijoille mahdollisimman mielekkäitä. Opintojen aloituspäivä ja kesto on määritelty, mutta monilla opintojaksoilla opiskelija voi halutessaan suoriutua opinnoistaan myös nopeammin.

Jokaisella Averkon opintojaksolla on opintojakson tarpeisiin luotu Optima-oppimisympäristö. Kaikki Averkon opintojaksot koostuvat seuraavista elementeistä ja työkaluista: 

  • Opintosuunnitelma, joka sisältää opintojakson suorittamiseen liittyvän keskeisen informaation
  • Oppimateriaali ja tehtävät: opiskeltava materiaali ja siihen liittyvät tehtävät palautusohjeineen, linkit, lähdemateriaali
  • Vuorovaikutustyökalut: opintojakson aikana opiskelijoiden keskinäiseen sekä tutorin kanssa käytävään viestintään liittyvät työkalut, ainakin Optiman sisäinen posti sekä keskustelufoorumi (yhteinen työtila, chat, connect pro -tila, blogi)
  • Ohjeet sisältävät oppimisalustan käyttöön liittyviä ohjeita
  • Palaute opintojakson toimivuudesta ja ohjauksesta pyydetään antamaan opintojakson lopussa

Lisätietoja: https://web.centria.fi/hakijalle/averko

Katso video väyläopinnoista https://www.youtube.com/watch?v=V1KofIbo4a8 (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä) 


Jatkoväylä-hanke - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun