Verkko-opinnot

Verkossa opiskelua varten on Koulutuskeskus JEDUlla verkkopohjainen oppimisympäristö Itslearning. Internetin kautta pääset käsiksi kurssin oppimateriaaleihin, joita voit opiskella opettajan johdolla tai itsenäisesti. Perinteisellä kurssilla oppijat voivat esittää kysymyksiä opettajalle, käydä keskusteluja tai tehdä ryhmätöitä. Samanlaiset vuorovaikutuksen muodot ovat käytössä verkkokursseillakin. 

Verkko-opiskelijalta vaaditaan enemmän aktiivisuutta kuin lähiopetukseen osallistuvalta. Oppija on verkossa sosiaalisesti läsnä vain silloin kun hän lausuu tai kirjoittaa ajatuksensa kommentteina. Luokassa tai työsalissa voi vain olla läsnä tai puuhailla muuta. Verkossa se ei käy päinsä. Hiljainen tarkkailija on näkymätön.

Verkkokursseihin voi kuulua myös tapaamisia ja lähiopetusta. Jotkut kurssit ovat kokonaan Itslearningissa. Kursseihin kuuluu opettajan antamaa henkilökohtaista ohjausta, jonka saat oppimisympäristön keskusteluissa, sähköpostitse tai puhelimitse. Voit myös kommunikoida toisten opiskelijoiden kanssa verkossa. Koulutuskeskus JEDUn Itslearningissassa olevien kurssien lisäksi voit suorittaa avoimia ammatillisia opintoja muiden oppilaitosten tarjonnasta. Niistä täytyy aina sopia opon tai oman vastuuopettajan kanssa. Linkki avoimiin ammatillisiin opintoihin löytyy JEDUn Itslearningista.

Verkko-opiskelu ja verkossa oleva oppimisympäristö eivät edellytä erityisiä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, vaan perustaidot Internetin ja sähköpostin käytöstä riittävät.