Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

 

YHTEISET TUTKINNON OSAT  

35 OSP                          (päivitetty 12.1.2023) 

Pakolliset 

26 osp 

Valinnaiset 

Työelämä 

(toteutus- 

työpaikalla) 

Jatko- 

väylä 

Kulttuuri 

Maahan- 

muuttaja 

Urheilu- 

akatemia 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 

      4 

       3 

 

 2-3 

     1 

 

 

(Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä)* 

     (4) 

      (3) 

 

 

 

      3 

 

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 

      1 

       3 

 

 1-3 

 

 

 

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 

      3 

       3 

 

   3 

   1-2 

      3 

 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 

      2 

       3 

 

 

     2 

 

 

Taide ja luova ilmaisu 

      1 

       3 

 

 

     3 

 

 

Suomi toisena kielenä alkeiskurssi 

 

       2 

 

 

 

 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 

      4 

       3 

        1 

  1-2 

 

 

 

Matematiikka ja soveltaminen,  

valinnainen matematiikka 

 

     1-6 

 

 

 

 

 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

      2 

       3 

 

    1 

 

 

 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen,  

valinnainen fysiikka 

 

    1-6 

 

 

 

 

 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 

      2 

       3 

       2 

 

 

   1-2 

 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen,  

valinnainen Saku-toiminta 

 

     1-9 

 

 

 

 

 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen,  

valinnainen Tutor-toiminta 

 

     1-9 

 

 

 

 

 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 

valinnainen Opiskelijakunta-toiminta 

 

     1-9 

 

 

 

 

 

Työelämässä toimiminen 

      2 

       3 

       3 

 

 

 

 

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 

      1 

 

 

 

 

 

 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 

      1 

 

 

 

 

 

 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, valinnainen yrittäjyyspolku 

 

    1-9 

 

 

 

 

 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 

      2 

       3 

     2-3 

 

   1-2 

   1-2 

 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen,  

valinnainen Urheiluakatemia 1 

       

        

 

 

 

 

    3 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen,  

valinnainen Urheiluakatemia 2 

       

        

 

 

 

 

    3 

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen,  

valinnainen Urheiluakatemia 3 

 

 

 

 

 

 

    3 

Kestävän kehityksen edistäminen 

     1 

        3 

 

 

 

 

 

   * äidinkielenä muu kuin suomi 

 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp osp=osaamispiste 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia  

osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.