Yrittäjyyspolku

opiskelijaryhmä

Yrittäjyyspolku 30 osp

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen Nuori Yrittäjyys (NY) -toimintaan, jossa perustetaan oma harjoitusyritys ja opiskellaan yrittäjyyttä aidoissa yrityselämän tilanteissa. Nuori yrittäjyys tarjoaa opiskelijoille ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta. NY -toiminnan kautta opettajat ja opiskelijat saavat valmiin opintomateriaalin sekä tukea materiaalin käyttöönotossa. JEDUn henkilökunta tekee yhteistyötä Kesäyrittäjyys -toiminnan kautta 4H -yhdistysten kanssa. Toiminnassa perustetaan yritys ja yritystoimintaa toteutetaan opiskelijoiden loma -aikoina. 4H -järjestöllä on myös oma yrittäjyysohjelma, jota voidaan toteuttaa opintojen aikana.

yritystoiminnan suunnittelu 15osp + yrityksessä toimiminen 15 osp

Jos haluat yrittäjyyspolulle, ota yhteyttä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai yrittäjyskasvatuskoordinaattoriin.

 

JEDU on mukana Pohjois-Pohjanmaalla toteuttavassa Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (ToTYk) -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen keskeiset koulutusorganisaatiot. JEDUlle rakennetaan hankkeen aikana tehokas yrittäjyyskasvatuksen yhteneväinen toimintamalli kaikille toimipaikkakunnille. Tavoitteena on, että yrittäjyyskasvatus palvelee alueen työelämää, yritystoimintaa ja edistää yrittäjyyden ja ammatillisen koulutuksen vuorovaikutusta. JEDUssa kehitetään opetushenkilöstölle uusia välineitä ja ideoita kokeilla ja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta eri menetelmillä. Tietoa hankkeen tavoitteista ja toiminnasta löytyy verkkosivustolta www.minunpolkuni.fi.


Yhteystiedot

Nivala
Sarja Niina
Projektikoordinaattori, Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen -hanke
0401428694
niina.sarja@jedu.fi