Koulumatkat

Koulumatkatuki

KELAn koulumatkatuen edellytyksenä on, että yhdensuuntaisen koulumatkan pituus maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla on vähintään 7 km ja muilla vähintään 10 km.

Opiskelija saa kalenterikuukaudelta

- täysimääräisen tuen, jos hänellä on vähintään 15 matkapäivää kuukaudessa

- puolet täysimääräisestä tuesta, jos hänellä on 10-14 matkapäivää kuukaudessa.

Asuntolassa asuva ei ole oikeutettu koulumatkatukeen.

Koulumatkatukihakemukset tulee jättää aina Koulutuskeskus JEDUn toimistolle.

Lisätietoja löydät Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/koulumatkatuki