Koulumatkat

Koulumatkatuki

Päivittäisistä matkakustannuksista on opiskelijan maksuosuus 43 €/kk. Kela korvaa maksuosuuden ylittävät kustannukset edellyttäen, että yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km. Vähintään 18 kalenteripäivän jakso oikeuttaa täyden kuukauden koulumatkatukeen. Kahden viikon yhtäjaksoinen poissaolo opinnoista ilmoitetaan Kelalle, mikä voi johtaa tuen katkeamiseen.

Asuntolassa asuva ei ole oikeutettu koulumatkatukeen.

Koulumatkatukihakemukset tulee jättää Koulutuskeskus JEDUn toimistolle.

Lisätietoja löydät Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/koulumatkatuki