Koulutuskeskus JEDU

Kuntayhtymän johtajan terveiset

 

Koulutuskeskus JEDU aloitti toimintansa vuoden alusta uudella toimintamallilla ja uudella yhtenäisellä nimellä. JEDUn toimipisteet sijaitsevat samoilla paikkakunnilla, Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, Siikalatvan Piippolassa, Oulaisissa ja Ylivieskassa, kuten ennenkin ja tarjoavat samoja koulutuksia. Koulutuskeskus JEDUn järjestämislupaan kuuluu 24 eri perustutkintoa, joissa on useita suuntautumisvaihtoja, sekä 30 eri ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. Näissä koulutuksissa vuosittain opiskelijoita on yhteensä n. 3500 opiskelijaa.

JEDUn opiskelijoista noin puolet tulee yhteishaun kautta keväisin (yhteishaku on tarkoitettu ainoastaan perusopetuksen päättäville ja muille vailla ammatillista tutkintoa oleville henkilöille), toinen puolisko opiskelijoistamme tulee jatkuvan haun kautta, joka on reformin mukainen pääväylä hakeutua tutkintokoulutukseen. Yhteishaun kautta ilman opiskelupaikkaa jääneet voivat hakeutua myös tämän väylän kautta uudelleen. Opiskelemaan siis voi hakea joka päivä, joka on keskeinen ammatillisen koulutuksen reformiin kuuluva mahdollisuus. Iästä riippumatta kaikki opiskelijat opiskelevat samojen tutkintojen perusteiden mukaisesti joko oppilaitoksessa, työpaikoilla koulutussopimuksen tai oppisopimuksen mukaisesti, kunkin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Uudella toimintamallilla on osaltaan vastattu ammatillisen koulutuksen reformin vaatimiin muutoksiin. Hallintoa ja päällekkäisiä toimintoja on pyritty vähentämään ja resursseja suuntaamaan enemmän opetukseen. Jokaisessa toimipisteessä on koulutusjohtaja, joka vastaa päivittäisistä opiskelijoiden ja henkilöstön asioista, lisäksi toimipisteissä saattaa olla myös koulutuspäälliköitä. Koulutuskeskus JEDUn rehtorin tehtävät sisältyvät kuntayhtymän johtajan tehtäviin, lisäksi JEDUssa on kaksi vararehtoria.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta ja rahoituksesta tuli voimaan 1.1.2018. Keskeisin muutos on opiskelijan näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana. Opiskelijan aiempi osaaminen tulee tunnustaa ja huomioida, joten opiskelijan opiskeluaika saattaa oleellisesti lyhentyä, joka on myös reformin yksi keskeinen tavoite.

Koulutuskeskus JEDUn kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös ns. kaksoistutkinto, ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Lisäksi vuosittain opiskelijoistamme reilut sata suorittaa opintojaan kansainvälisessä vaihdossa opiskellen yhteistyöoppilaitoksissamme tai työpaikoilla ulkomailla.

Tervetuloa opiskelemaan uudistuneeseen Koulutuskeskus JEDUun. Jedussa on hyvät ja ammattinsa osaavat opettajat, jotka auttavat myös sinua työllistymään tutkinnon saatuasi.

 

Keijo Makkonen

kuntayhtymän johtaja, rehtori

 

Lisää tietoja Koulutuskeskus JEDUsta löydät esimerkiksi Organisaatio -sivulta.