Kulut, tuet ja etuudet

Opiskelukustannukset       

Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä opiskelija saa maksuttoman lounaan. Oppilaitos perii opiskelijoilta lukuvuosittain maksun, joka korvaa opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, laitteita ja muita opiskelijalle jääviä tarvikkeita. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Lisäksi opiskelija maksaa omaan ammattialaansa liittyvät hygienia-, tulityö-, työturvallisuus- ym. kortit.

 

Opintojen rahoitus

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintorahaa (17 vuotta täyttäneet) ja opintolainaa. Vuokralla asuva opiskelija voi hakea yleistä asumistukea. Aikuisella opiskelijalla voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea tai työttömyystukea omaehtoiseen opiskeluun. Riittämättömästä opintojen edistymisestä (opintoviikkoja kertyy vähemmän kuin 4,5 osp/kk ja alle 45 osp/lukuvuosi) ilmoitetaan Kelalle. Ilmoituksesta seuraa aina maksueste.

Opintotukiasioissa saat apua oppilaitoksen toimistosta. Voit hakea opintotukea paperilomakkeen sijasta sähköisesti Kelan asiointipalvelun kautta (www.kela.fi/asiointi), jos sinulla on verkkopankkitunnukset.

 

Koulumatkatuki

Päivittäisistä matkakustannuksista on opiskelijan maksuosuus 43 €/kk. Kela korvaa maksuosuuden ylittävät kustannukset edellyttäen, että yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km. Vähintään 18 kalenteripäivän jakso oikeuttaa täyden kuukauden koulumatkatukeen. Kahden viikon yhtäjaksoinen poissaolo opinnoista ilmoitetaan Kelalle, mikä voi johtaa tuen katkeamiseen.

Asuntolassa asuva ei ole oikeutettu koulumatkatukeen.

Koulumatkatukihakemukset tulee jättää toimipisteen neuvontaan.

 

Opiskelijakortti

Opiskelijakortin voi hankkia Sakki tai Osku ry:n kautta, jolloin et tarvitse erillistä Matkahuollon ja VR:n korttia.