Kulut, tuet ja etuudet

Opiskelukustannukset       

Opiskelu on perustutkinto-opiskelijoille (poislukien oppisopimusopiskelijat) maksutonta ja koulupäivinä opiskelija saa maksuttoman lounaan. 

 

Opintojen rahoitus

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintorahaa (17 vuotta täyttäneet) ja opintolainaa. Vuokralla asuva opiskelija voi hakea yleistä asumistukea. Aikuisella opiskelijalla voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea tai työttömyystukea omaehtoiseen opiskeluun. Riittämättömästä opintojen edistymisestä (opintoviikkoja kertyy vähemmän kuin 4,5 osp/kk ja alle 45 osp/lukuvuosi) ilmoitetaan Kelalle. Ilmoituksesta seuraa aina maksueste.

Opintotukiasioissa saat apua oppilaitoksen toimistosta. Voit hakea opintotukea paperilomakkeen sijasta sähköisesti Kelan asiointipalvelun kautta (www.kela.fi/asiointi), jos sinulla on verkkopankkitunnukset.

 

Koulumatkatuki

Päivittäisistä matkakustannuksista on opiskelijan maksuosuus 43 €/kk. Kela korvaa maksuosuuden ylittävät kustannukset edellyttäen, että yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 km. Vähintään 10 kalenteripäivän jakso oikeuttaa täyden kuukauden koulumatkatukeen. Kahden viikon yhtäjaksoinen poissaolo opinnoista ilmoitetaan Kelalle, mikä voi johtaa tuen katkeamiseen. 

Koulumatkat ovat maksuttomia oppivelvollisuusiässä oleville opiskelijoille.

Asuntolassa asuva ei ole oikeutettu koulumatkatukeen.

Koulumatkatukihakemukset tulee jättää toimipisteen neuvontaan.

 

Opiskelijakortti

Opiskelijakortin voi hankkia Sakki tai Osku ry:n kautta, jolloin et tarvitse erillistä Matkahuollon ja VR:n korttia.