Kulut, tuet ja etuudet

Opiskelukustannukset       

Opiskelu on perustutkinto-opiskelijoille (poislukien oppisopimusopiskelijat) maksutonta ja koulupäivinä opiskelija saa maksuttoman lounaan. 

 

Opintojen rahoitus

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintorahaa (17 vuotta täyttäneet) ja opintolainaa. Vuokralla asuva opiskelija voi hakea yleistä asumistukea. Aikuisella opiskelijalla voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea tai työttömyystukea omaehtoiseen opiskeluun. Riittämättömästä opintojen edistymisestä (opintoviikkoja kertyy vähemmän kuin 4,5 osp/kk ja alle 45 osp/lukuvuosi) ilmoitetaan Kelalle. Ilmoituksesta seuraa aina maksueste.

Opintotukiasioissa saat apua oppilaitoksen toimistosta. Voit hakea opintotukea paperilomakkeen sijasta sähköisesti Kelan asiointipalvelun kautta (www.kela.fi/asiointi), jos sinulla on verkkopankkitunnukset.

 

Koulumatkatuki

Opiskelijalla voi olla oikeus koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 km (muilla kuin oppivelvollisilla 10 km).

Vähintään 15 matkapäivää eli opiskelupäivää kuukaudessa oikeuttaa täyteen koulumatkatukeen. 

Koulumatkat ovat maksuttomia oppivelvollisuusiässä oleville opiskelijoille (muilla omavastuu on 43 €/kk).

Asuntolassa asuvalla ei ole oikeutta koulumatkatukeen. 

Koulumatkatuki tulee hakea OmaKelan kautta. Opiskelutodistusta ei tarvitse liittää hakemukseen.

Lisätietoa löytyy Kelan nettisivulta www.kela.fi/koulumatkatuki

 

Opiskelijakortti

Opiskelijakortin voi hankkia Sakki tai Osku ry:n kautta, jolloin et tarvitse erillistä Matkahuollon ja VR:n korttia.