Opiskelun aloittaminen - JEDUstartti

JEDUssa opiskelija pääsee aloittamaan verkko-opinnoilla jo 3.7.2023 – koskee yhteishaussa 2023 valittuja opiskelijoita

Koulutuskeskus JEDUssa yhteishaussa 2023 hakeneet uudet opiskelijat aloittavat opinnot 3.7.2023 verkko-opinnoilla. JEDUstartti verkkokurssi on osa ammatillista tutkintoa. JEDUstartti sisältää tehtäviä, joiden tarkoitus on auttaa opiskelijaa perehtymään ammatillisiin opintoihin. Verkkokurssi on sisällöltään kevyt ja on helppo suorittaa, vaikka lomareissun ohessa. JEDUstartin tehtävät voi tehdä kerralla tai osissa, silloin kun se opiskelijan aikatauluihin parhaiten sopii. Verkko-opiskelu antaa vauhtia elokuussa alkavaan lähiopetukseen.

Opiskelupaikan vastaanottanut opiskelija saa sähköpostilla ohjeet ja tunnukset JEDUstarttiin. JEDUstartti suoritetaan 3.7.-9.8.2023, jolloin opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä tukipuhelimeen, josta saa apua teknisiin ja kurssisisältöihin liittyviin pulmiin.

JEDUstartti tehtävien suoritus tarkistetaan elokuussa lähiopetuksen alkaessa vastuuopettajan kanssa yhdessä.

JEDUstartti tiiviisti

  • ammatilliseen opiskeluun perehtyminen JEDUstartti verkkokurssin avulla
  • opiskelupaikan vastaanottanut opiskelija saa sähköiset ohjeet ja tunnukset JEDUstarttiin
  • opiskelija suorittaa JEDUstartti-verkkokurssin 3.7.-9.8.2023 aikana
  • Tukipuhelimesta saa tarvittaessa apua teknisiin ja kurssisisältöihin liittyen
  • Lähiopetuksen alkaessa JEDUstartti-suoritukset tarkistetaan yhdessä vastuuopettajan kanssa