Tutkinnon muodostuminen


Ammattiopistossa opiskelu on käytännönläheistä ja pääosin tekemällä oppimista. Opinnot antavat laaja-alaisen ammattitaidon sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opinnoissa menestyminen edellyttää vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta sekä intoa käytännön toimintaan ja käsillä tekemiseen.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.

Yhdistelmätutkinnon suorittamalla saat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon yhtä aikaa. Tällöin yhteiset tutkinnon osat ja valinnaiset tutkinnon osat suunnataan lukio- opintoihin.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

 

Ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien lisäksi ammatillisena koulutuksena on mahdollista suorittaa valmentavia koulutuksia ja muuta ammatillista koulutusta.

Valmentavia koulutuksia on kaksi:

  • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

Muu ammatillinen koulutus on esimerkiksi ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen sekä tiettyihin ammatillisiin tehtäviin valmistavaa koulutusta.