Tutkinnon muodostuminen

Ammattiopistossa opiskelu on käytännönläheistä ja pääosin tekemällä oppimista. Opinnot antavat laaja-alaisen ammattitaidon sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opinnoissa menestyminen edellyttää vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta sekä intoa käytännön toimintaan ja käsillä tekemiseen.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.

Yhdistelmätutkinnon suorittamalla saat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon yhtä aikaa. Tällöin yhteiset tutkinnon osat ja valinnaiset tutkinnon osat suunnataan lukio- opintoihin.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

 

Ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien lisäksi ammatillisena koulutuksena on mahdollista suorittaa valmentavia koulutuksia ja muuta ammatillista koulutusta.

Valmentavia koulutuksia on kaksi:

 • tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) ja
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

Muu ammatillinen koulutus on esimerkiksi ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen sekä tiettyihin ammatillisiin tehtäviin valmistavaa koulutusta.

 

Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu seuraavista opinnoista:

 • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  •  sis. työpaikalla tehtävää työssäoppimista vähintään puoli vuotta (30 osp)
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
  • yhteiskunnassa ja työelämäosaaminen 9 osp
  • yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Ammatillisen perustutkinnon opiskelu on ilmaista lukuunottamatta mahdollisia kortti- ja tarvikemaksuja. Maksuista tiedotetaan opiskelijoita aina erikseen.

 

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, mutta tutkinto alalta puuttuu, voi suorittaa koko tutkinnon tai sen osan näytöillä, osallistumatta koulutukseen. Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakijan kanssa tehdään aina henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma opiskelua varten ja sitä päivitetään jatkuvasti opintojen edetessä.

Erikoisammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena oppisopimus- ja työvoimakoulutus.

 

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnoissa opiskellaan samalla tavalla kuin ammattitutkinnoissa. Uudessa ammatillisessa koulutuksessa on vain yksi tutkinnon suoritustapa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma. Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena oppisopimus- ja työvoimakoulutus.

 

Yhdistelmätutkinto

Yhdistelmätutkinto-opiskelijana (ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto) suoritat ensisijaisesti ammatillisen perustutkinnon. Samalla valmistaudut ylioppilaskirjoituksiin opiskelemalla lukion kursseja. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää loppuun suoritettua ammatillista perustutkintoa.

Voit myös suorittaa ammatillisen perustutkinnon + ylioppilastutkinnon + lukion. Käytännössä suoritat sen verran lisää lukio-opintoja, että saat myös lukiosta päättötodistuksen aikuislukion vaatimusten mukaisesti.

Yhdistelmätutkinnolla jatko-opintovalmiutesi paranevat, kun opiskelet laajemmin esim. kieliä ja matematiikkaa. Kuitenkin sinulla on ammatti opiskeltuna ja mahdollisuus hakeutua myös työelämään. Ammatillisten aineiden opiskelu teorian rinnalla on mielekästä ja selkeyttää ura- ja työpolkua. Käytännön aloilla myös kädentaidot paranevat. Ammattiaineita opiskelemalla saat hyvän kuvan ammattialasta ja sen tarjoamista etenemismahdollisuuksista sekä samalla hyvät jatko-opintokelpoisuudet
ja -valmiudet.

Yhdistelmäopintoihin hakeminen

Hae normaalisti yhteishaussa haluamaasi tutkintoon Koulutuskeskus JEDUun ja mikäli olet kiinnostunut yhdistelmätutkinnosta, ilmoita siitä yhteishaun yhteydessä opintopolku.fi -palvelussa.

 

Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta, ota rohkeasti yhteyttä!