Ammatillinen perustutkinto


Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu seuraavista opinnoista:

 • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  •  sis. työpaikalla tehtävää työssäoppimista vähintään puoli vuotta (30 osp)
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
  • yhteiskunnassa ja työelämäosaaminen 9 osp
  • yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp