Ammattitutkinto

 

Ammattitutkinto

 

 

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, mutta tutkinto alalta puuttuu, voi suorittaa koko tutkinnon tai sen osan näytöillä, osallistumatta koulutukseen.

Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakijan kanssa tehdään aina henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma opiskelua varten ja sitä päivitetään jatkuvasti opintojen edetessä.

Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta sopivan tutkinnon löytämisessä tai koulutukseen hakeutumisessa, ota rohkeasti yhteyttä tutkintojen yhteyshenkilöihin!