Ammattitutkinto


Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, mutta tutkinto alalta puuttuu, voi suorittaa koko tutkinnon tai sen osan näytöillä, osallistumatta koulutukseen. Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakijan kanssa tehdään aina henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma opiskelua varten ja sitä päivitetään jatkuvasti opintojen edetessä.

Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta, ota rohkeasti yhteyttä tutkintojen yhteyshenkilöihin!