Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto

 

 

Erikoisammattitutkintoja on tarjolla useilla aloilla myös Koulutuskeskus JEDUssa. 

Erikoisammattitutkinnoissa opiskellaan samalla tavalla kuin ammattitutkinnoissa. Uudessa ammatillisessa koulutuksessa on vain yksi tutkinnon suoritustapa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma.

Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena oppisopimus- ja työvoimakoulutus.

Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta sopivan tutkinnon löytämisessä tai koulutukseen hakeutumisessa, ota rohkeasti yhteyttä tutkintojen yhteyshenkilöihin!