Työelämäpalautteet

1.7.2021 alkaen kerätään työelämäpalautetta kaikilta työpaikoilta, joissa on ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työssäoppimassa – myös oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilta. Linkki palautekyselyyn saapuu sähköpostilla työpaikkaohjaajalle. Kyselyyn vastaaminen vie vain 5 minuuttia, ja on tärkeä väline yhteistyön kehittämiseen. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa, vaan seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. 

Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää, sillä palautteen pohjalta voimme kehittää toimintaamme ja sitä kautta kouluttaa entistä osaavampia työntekijöitä työpaikoille.

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YHTEENVEDOT KERÄTYISTÄ TYÖELÄMÄPALAUTTEISTA

JEDUn tekemä työelämäpalautekysely ajalta 1.1. - 30.6.2021