Työpaikkaohjaajakoulutus

työpaikkaohjaaja otsikkokuva

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on edistää työpaikalla oppimisen toteuttamista ja parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua. Koulutuksella pyritään kehittämään työpaikkaohjaajien osaamistaitoja ohjatessaan opiskelijoita koulutusjakson aikana.

Koulutus on tarkoitettu kaikille niille työpaikkojen työntekijöille, toimihenkilöille ja näyttöjen vastaanottajille, jotka osallistuvat koulutusjakson aikana työpaikoillaan opiskelijoiden ohjaukseen.

Koulutus voidaan järjestää Koulutuskeskus JEDUn toimipaikoissa toteutettavana lähiopetuksena 10-20 henkilön ryhmissä tai ohjaavat opettajat voivat kouluttaa työpaikkaohjaajia työpaikoilla. Työpaikkaohjaajakoulutus on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina.

Koulutus on maksutonta.

Monimuotokoulutus:

 • lähiopetuksena ammattiopistossa
 • välitehtäviä itsenäisesti tai muiden koulutukseen osallistuvien jäsenten kanssa
 • opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen ja arviointikeskusteluun osallistuminen tai ryhmän verkkokeskusteluun osallistuminen

Yrityskohtainen koulutus:

 • yrityksestä, josta osallistuu koulutukseen useampi henkilöä, voidaan koulutus räätälöidä vastaamaan työpaikan tarpeita (esim. kesto, ajankohdat ja sisällönrakenne)
 • lisätietoja työpaikkakohtaisesta työpaikkaohjaaja koulutuksen järjestämisestä, ota yhteyttä opintotoimistoon (etunimi.sukunimi@jedu.fi)

1. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen suunnittelu

 • tuntee tutkintorakenteen ja koulutuksen järjestämismuodot
 • tuntee oman ammattialansa tutkintojen perusteet
 • osaa suunnitella työpaikalla järjestettävää koulutusta
 • osaa suunnitella näyttöjä yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa
 • tiedottaa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta
 • kehittää omaa työtään työpaikkaohjaajana 

2. Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa

 • perehdyttää opiskelijan
 • ohjata opiskelijan oppimista
 • arvioida opiskelijan oppimista 

3. Opiskelijan osaamisen arviointi
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa

 • arvioida opiskelijan osaamista näytössä 

Koulutuksen toteutus
Henkilökohtaistaminen

 • jokaiselle osallistujalle suunnitellaan koulutus henkilökohtaisesti (sähköinen osaamisen kartoitus)
 • osallistuja suorittaa joko yhden, kaksi tai kaikki kolme osiota
 • osallistujan aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan

> Lataa TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS (PDF)

> Osaamisen arviointioppaat

> Työelämässä oppimisen muistilistat

> Vinkit työpaikkaohjaajalle -podcastit

> Erityisen tuen opas työpaikkaohjaajalle

> Näin työssäoppimista arvioidaan