Laadunhallinta

Koulutuskeskus JEDUn laatutyön tavoitteena on opetus- ja ohjaustoiminnan jatkuva ja systemaattinen parantaminen. Laatutyön avulla kehitetään prosesseja, toimintakuvauksia ja toimintaohjeita, joiden avulla koulutustoiminnan hyvä laatu on mahdollista saavuttaa.

Koulutuskeskus JEDUn laatutyö perustuu Kohti huippulaatua: Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2030 –strategiaan , jonka mukaan laatutyö on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä, toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon perustuvaa toimintaa.

Laatupolitiikan lähtökohtana ovat Koulutuskeskus JEDUn strategiaprosessissa yhdessä määritellyt arvot: vastuullisuus ja avoimuus.

Asiakkaat saavat laadukkaat ja asiantuntevat koulutuspalvelut kaikissa JEDUn toimipisteissä. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Opetus- ja ohjaustoiminnassa toimitaan yhteiskunnallisesti ja ekologisesti vastuullisella tavalla.

Koulutuskeskus JEDU on mukana Pohjois-Suomalaisten koulutuksenjärjestäjien laatua kehittävässä verkostossa ja osallistuu verkoston Laatusampo 7 –hankkeen kautta Opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen järjestämiin valtakunnallisiin laadun kehittämistä ja laadunhallintaa koskeviin koulutustilaisuuksiin, kehittämispäiviin ja webinaareihin. 

Laatutyön keskeiset asiakirjat ja toimintaohjeet sijaitsevat JEDUn sisäisessä intranetissä.

Laatutyön käytännön kehittämistoimintaa tekee Laatusampo 7 –hankkeen työryhmä ja sitä ohjaa JEDUn kokonaisvaltainen laatutyön kehittämisryhmä ja Koulutuskeskus JEDUn johtoryhmä.

Osana laatutyötä on jokaisesta tutkinnosta kirjattu osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Tästä linkistä pääset tarkastelemaan toteuttamissuunnitelmia.