Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

OPISKELIJAN OIKEUSTURVATOIMIKUNTA

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti Tutkintoja ja opintoja koskevien lakien, sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on turvata opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva.

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan tehtävänä on

1) opiskeluoikeuden peruuttamisesta

2) opiskeluoikeuden pidättämisestä

3) opiskeluoikeuden palauttamisesta

4) määräaikaisesta erottamisesta

5) asuntolasta erottamisesta

 

Jäsenet

Puheenjohtaja: Erkki Juola

Jäsenet: Pertti Kuosmanen, Päivi Heinonen, Krista Paakki ja opiskelijakunnan puheenjohtaja,

Sihteeri: Kirsi Peltola

 

Oikeusturvatoimikunnan ohje (PDF)

Yhteenveto kurinpitotoimien soveltamisesta (PDF)