Strategiat ja suunnitelmat

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Perustehtävä

Koulutamme osaavia ammattilaisia työelämään ja jatko-opintoihin.

Visio

Tulevaisuuden osaamista ja hyvinvointia yksilöille ja yhteiskunnalle.

Arvot

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä. Hoidamme työtehvävämme sovitusti ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Avoimuus

Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämässä.

 Strategiat

JEDUn lyhytstrategia 2019-2021 (PDF)

JEDUn Strategia 2019-2021 (PDF)

JEDUn Strategia 2018-2020 (PDF)

JEDUn lyhytstrategia 2018-2020 (PDF)

JEDUn Strategia 2017-2019 (PDF)

JEDUn lyhytstrategia 2017-2019 (PDF)

JEDUn Strategia 2016-2018 (PDF)

JEDUn lyhytstrategia 2015-2017 (PDF)

JEDUn Strategia 2015-2017 (PDF)

 

JEDun Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2018-2020 (PDF)

JEDUn Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2015-2017 (PDF)

JEDUn Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 (PDF)

 

 


Suunnitelmat

JEDUn Arviointi- ja laadunvarmistussuunnitelma vuosille 2017-2019 (PDF)

JEDUn Erityisopetuksen suunnitelma (PDF)

JEDUn Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 2019-2021 (PDF)

Opiskelun hyvinvointisuunnitelma 2018 (PDF)

JEDUn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (PDF)

Varhaisen tuen malli (PDF)

JEDUn Kansainvälisen toiminnan strategia ja kehittämissuunnitelma 2018-2020 (PDF)

JEDUn Kansainvälisen toiminnan strategia ja kehittämissuunnitelma 2015-2017 (PDF)