Strategiat ja suunnitelmat

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Perustehtävä

Koulutamme osaavia ammattilaisia työelämään tai jatko-opintoihin sekä kehitämme osaltamme työelämää.

Visio

Ykkösluokan asiakaskokemus vuonna 2025.

Arvot

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti yksin ja yhdessä. Hoidamme työtehtävämme sovitusti ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Avoimuus

Toimintamme on keskustelevaa, kannustavaa ja vuorovaikutteista. Toimintamme edistää luottamuksen ja kehittävän ilmapiirin syntymistä kuntayhtymässä ja sidosryhmien kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämässä.

 Strategiat 
Strategia-tiedosto sisältää strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarviotiedot.

JEDUn Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 ja talousarvio 2023 (PDF)

JEDUn Strategia 2022-2024 (PDF)

JEDUn Strategia 2021-2023 (PDF)

JEDUn Strategia 2020-2022 (PDF)

JEDUn lyhytstrategia 2019-2021 (PDF)

JEDUn Strategia 2019-2021 (PDF)

JEDUn Strategia 2018-2020 (PDF)

JEDUn lyhytstrategia 2018-2020 (PDF)

JEDUn Strategia 2017-2019 (PDF)

JEDUn lyhytstrategia 2017-2019 (PDF)

 

JEDU Kiinteistöstrategia (PDF)

 

JEDUn Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2021-2023 (PDF)

JEDun Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2018-2020 (PDF)

JEDUn Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2015-2017 (PDF)

 

 

Suunnitelmat

JEDUn Ohjaussuunnitelma 2020 (PDF)

JEDUn Arviointi- ja laadunvarmistussuunnitelma vuosille 2017-2019 (PDF)

JEDUn Erityisen tuen opetus- ja ohjaussuunnitelma 2020-2022 (PDF)

JEDUn Erityisen tuen opetus- ja ohjaussuunnitelma 2023-2025 (PDF)

JEDUn Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 2019-2021 (PDF)

JEDUn Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 2022-2024 (PDF)

Opiskeluhuolto- ja hyvinvointisuunnitelma 2021 (PDF)

JEDUn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2019-2020 (PDF)

JEDUn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021-2022 (PDF)

JEDUn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023-2024 (PDF)

Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelma (PDF)

Varhaisen tuen malli (PDF)

JEDUn kansainvälisyysstrategia ja Erasmus+ suunnitelma 2021-2027 (PDF)

JEDUn Kansainvälisen toiminnan strategia ja kehittämissuunnitelma 2018-2020 (PDF)